Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, khóa IV năm 2018

Sáng ngày 25/7/2018, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, khóa IV năm 2018. Đến dự, có PGS. TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện và lãnh đạo một số khoa, phòng, đơn vị thuộc Học viện cùng hơn 100 học viên là các cán bộ, công chức của các bộ, ngành trung ương tham gia lớp học.

Phát biểu khai giảng, PGS.TS. Lương Thanh Cường cho biết đây là khóa bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ thứ tư trong năm 2018 được tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia. Khóa học có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng thêm năng lực làm việc, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ để thực hiện chức trách, nhiệm vụ, định hướng hay mang lại những giải pháp hoàn thành công việc của cơ quan. Rèn luyện kĩ năng thực sự hữu ích trong việc thực hiện vai trò tham mưu hoạch định chính sách ở những lĩnh vực phụ trách, tổ chức tiến hành một trong nhiều chính sách để quản lý nội bộ đơn vị. Tạo thêm bản lĩnh chính trị, phẩm chất hay thái độ hành vi của lãnh đạo để huy động được sức mạnh của cán bộ, công chức dưới quyền, cùng với việc mở rộng ngoại giao, hợp tác, phối hợp nhằm thực hiện một cách tối ưu các chức năng, trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.và nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo cấp vụ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt những yêu cầu cơ bản đối với công chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương. Phó Giám đốc khẳng định Học viện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên được học tập trong môi trường tốt nhất, với hiệu quả cao nhất. Đồng thời, yêu cầu các học viên cần tích cực trao đổi kiến thức và kinh nghiệm quản lý trong quá trình tham gia khóa học.

PGS. TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

PGS. TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

ThS. Bùi Huy Tùng – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Học viện kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi lễ

ThS. Bùi Huy Tùng – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Học viện kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi lễ

Khóa học có tất cả 11 chuyên đề chia làm 2 phần: Phần kiến thức có 5 chuyên đề: Năng lực lãnh đạo; Phương pháp làm việc của lãnh đạo cấp vụ; Cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh cảnh toàn cầu hóa… Phần các kỹ năng có 6 chuyên đề: Quản lý phát triển nguồn nhân lực, Giao tiếp và quan hệ với công chúng; Sử dụng công cụ trong quản lý… Trong quá trình học, các học viên sẽ làm 02 bài kiểm tra và 01 chuyên đề quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác.

Đại diện học viên khóa học phát biểu

Đại diện học viên khóa học phát biểu

Hoài Thu

 

Comments are closed.