8

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19

(napa.vn) – Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả tại Học viện; chiều ngày 03/8/2020, tại phòng họp B nhà A, Ban Chỉ đạo phòng, ...