IMG_3490

Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

(napa.vn) – Sáng ngày 25/6/2020, tại Hội trường lớn tầng 2, Trụ sở chính tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2020. Tham dự Lễ khai mạc ...

  https://drive.google.com/file/d/1Kfdas_HUlFetNm4KFR-OKUcH4R_PNjtO/view?usp=drivesdk