IMGP7926

Hội nghị giao ban công tác tháng 7 năm 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 11/8/2022, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 7 năm 2022. TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện ...
IMGP7818

Tổ chức Lớp bồi dưỡng Kỹ năng lập hồ sơ năm 2022

(napa.vn) – Nhằm tăng hiệu quả trong công tác lập hồ sơ cho đội ngũ viên chức, người lao động Học viện, ngày 10/8/2022, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Tổ chức Lớp bồi dưỡng Kỹ năng lập hồ sơ ch...