DSC03832

 Hội nghị giao ban Học viện tháng 4 năm 2023

(napa.vn) – Sáng ngày 28/4/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai các nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023. PGS.TS. Nguyễn Bá Ch...