IMG_0348

Hội nghị giao ban công tác tháng 8 năm 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 06/9/2022, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 8 năm 2022. TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện ...