IMG_3006

Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2021

(napa.vn) – Sáng 30/3/2021, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2021. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hộ...