IMG_4580

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện

(napa.vn) – Chiều ngày 22/4/2021 tại Phòng Truyền thống, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện đã họp thảo luận và thống nhất một số công việc trọng tâm trong thời gian tới. PGS.TS. Lương Thanh Cường...