G1

Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ

Chiều ngày 10/02, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban...