Hướng dẫn chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức

1. Hướng dẫn: 1.Hương dẫn chuyen CDNN VC 2. Mẫu số 1: 1a. Mẫu số 1 3. Mẫu 2: Mau 2 Nhan xet 4. Mẫu số 3: 3. Mau so 3 (Ds đề nghị – CV so 126_HCQG-TCCB) 5. Danh mục vị trí việc làm: Danh mục VTV...
IMG_0050

Đảng ủy Học viện tri ân Đồng chí Đặng Xuân Hoan

(napa.vn) – Chiều ngày 22/11/2021, tại Phòng Truyền thống Học viện, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức buổi gặp mặt và tri ân Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Giảng viên cao cấp, Nguyê...