Bài phát biểu của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 27/9/2016, tại Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực  Chính phủ đã có bài phát biểu chúc mừng  Học viện. Trang thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Lễ khai giảng. 

Thưa các thầy giáo, cô giáo và các bạn học viên, sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia thân mến, thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế.

Hôm nay, trong niềm vui chung của toàn ngành giáo dục, đào tạo và các thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học mới, tôi rất vui mừng dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017 của Học viện Hành chính Quốc gia.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi thân ái gửi tới tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia cùng quý vị đại biểu lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác cán bộ và chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Người dạy “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và thực hiện lời dạy của Bác, trong suốt quá trình 57 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo và học viên, sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, dạy tốt học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Với bề dầy lịch sử về đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước và khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, đào tạo bồi dưỡng, phát triển năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nghiên cứu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật. Nhiều học viên, sinh viên của Học viện đã trở thành các nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín; giữ trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, khẳng định uy tính và chất lượng đào tạo của Học viện.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, các thầy giáo, cô giáo, người lao động, các học viên, sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia qua các thời kỳ đã đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào chặng đường 57 năm phát triển đáng tự hào của Học viện; góp phần vào sự nghiệp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của nước nhà.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Sau 30 năm thực hiện Đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn mới đứng trước nhiều cơ hội to lớn, đan xen không ít khó khăn thách thức. Thế kỷ 21 là thế kỷ của tri thức, của khoa học, công nghệ và sáng tạo (làn sóng công nghiệp lần thức 4 lan rộng với những tiến bộ vượt bậc về công nghệ thông tin, sinh học, trí tuệ nhân tạo… đang là động lực thúc đẩy các nước đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào chất lượng và năng suất cao; nhanh và bền vững, xanh và thân thiện môi trường). Bối cảnh và thách thức đó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới phương thức quản lý nhà nước, chủ động và tập trung xây dựng thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, huy động và vận dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy dân chủ nhằm tạo động lực mới cho phát triển.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trình độ cao đã được xác định là những nhiệm vụ chiến lược, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài trong các Nghị quyết của Đảng và đã được thể chế hóa trong hệ thống pháp luật Nhà nước, trở thành một trong những yếu tố góp phần đưa đất nước ta phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng nền hành chính nhà nước kiến tạo, liêm chính, minh bạch, trách nhiệm, hiệu lực hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là những chủ thể kiến tạo, trách nhiệm, công tâm, có tầm, có tài, có nhân cách, chuyên nghiệp, có năng lực tư duy và hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ được giao.

Trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang đó một phần được đặt lên vai của Học viện. Đó cũng là một trong những lý do, sau 5 năm hợp nhất với Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) đã quyết định chuyển Học viện Hành chính Quốc gia sang Bộ Nội vụ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, tạo điều kiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho nền hành chính công vụ hiệu lực, hiệu quả.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Năm học 2016-2017 là năm học có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII, nhất là thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước. Để thực hiện tốt trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao, tôi đề nghị tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và các thầy giáo, cô giáo, học viên, sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây trong thời gian tới.

Thứ nhất, chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ giúp đỡ nhau trên tình đồng chí, đồng nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với học tập, làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định năng lực lãnh đạo, sức sáng tạo, khả năng hoàn thành những trọng trách được giao; phát huy hơn nữa vai trò đào tạo, bồi dưỡng và đóng góp vào quá trình cải cách hành chính thông qua nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tham vấn xây dựng và thực hiện chính sách.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ cao, không chỉ chuyên môn giỏi mà cần phải am tường văn hóa, tâm lý, kỹ năng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phát triển nền giáo dục đào tạo Việt Nam tiên tiến, nhân văn, đạt chuẩn quốc tế. Mỗi thầy giáo, cô giáo cần nêu cao tính gương mẫu, thường xuyên tự học, nghiên cứu lý luận, gắn lý luận với thực tiễn. Tôi yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tạo cơ chế để Học viện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung cho đội ngũ giảng viên.

Thứ ba, thường xuyên rà soát, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, đa dạng các loại hình đào tạo, bậc đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nền hành chính hiện đại trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập sâu rộng. Chất lượng của nội dung chương trình đào tạo là cơ sở quan trọng và điều kiện tiên quyết để hình thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp và ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng tăng cường chất lượng nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho việc giải quyết những vấn đề cấp bách từ thực tiễn đặt ra, phục vụ trực tiếp quá trình đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời góp phần tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách, giải pháp sát với thực tiễn. Các nhà khoa học của Học viện cần tâm huyết hơn nữa, say mê hơn nữa để tạo ra những công trình nghiên cứu có giá trị, khẳng định uy tính về nghiên cứu khoa học của Học viện.

Thứ năm, mở rộng hợp tác quốc tế phù hợp với đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học hành chính. Tích cực nghiên cứu, tiếp thu những kinh nghiệm tốt về đào tạo công chức, viên chức để vận dụng vào thực tiễn Việt Nam, phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa và quá trình hình thành bộ máy nhà nước, gắn liền với lịch sử của Đảng ta, của dân tộc ta.

Thứ sáu, từng bước đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động sáng tạo của các thầy giáo, cô giáo, học viên, sinh viên phù hợp với từng cơ sở, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm quốc gia trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về quản lý nhà nước và khoa học hành chính.

Đặc biệt, tại Lễ khai giảng trang trọng hôm nay, tôi mong các bạn nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện nỗ lực học tập rèn luyện, học tri thức và rèn luyện kỹ năng, để trở thành người công chức – công bộc của nhân dân vững vàng kiến thức, chính trực công tâm, trí tuệ xứng tầm, kỹ năng thành thục.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ nêu trên, tôi đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tạo cơ chế phù hợp với điều kiện thuận lợi cho Học viện. Trước mắt, Bộ Nội vụ khẩn trương đề xuất, tham mưu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện, sớm thực hiện thực hóa định hướng xây dựng Học viện trở thành trung tâm quốc gia đào tạo cán bộ, công chức, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn của Chính phủ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Tôi tin tưởng rằng, kế thừa và phát huy truyền thống gần 60 năm qua, với sự nỗ lực bền bỉ của các thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động và các bạn nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, Học viện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn mới.

Chúc tập thể lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên Học viện cùng toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Comments are closed.