Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Học viện họp thường kỳ

(napa.vn) – Ngày 19/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Học viện do TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện họp thường kỳ nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại Học viện.

IMG_6720

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, viên chức, người lao động các đơn vị liên quan. Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình, diễn biến dịch bệnh tại Học viện trong thời gian vừa qua, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, những gì được và chưa được, chỉ rõ nguyên nhân, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch của Học viện trong thời gian tới.

IMG_6726

ThS. Phùng Văn Hùng – Trưởng phòng Quản trị trình bày báo cáo

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đánh giá tình hình công tác phòng, chống dịch tại Học viện đang đi đúng hướng, đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần quan trọng bảo đảm tổ chức thành công các hoạt động lớn của Học viện.

IMG_6723

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu chỉ đạo

Trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, quán triệt nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, để vượt qua khó khăn, hoàn thành “mục tiêu kép”, thực hiện nhiệm vụ công tác năm học thích ứng với đại dịch, TS. Nguyễn Đăng Quế yêu cầu đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Học viện tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, quyết tâm thực hiện Kế hoạch bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại Học viện trong tình hình mới, đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt, chủ động, hiệu quả. Công tác phòng, chống dịch tại Học viện là nhiệm vụ thường xuyên, phải luôn được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo an toàn, là yêu cầu tiên quyết để thực hiện thắng lợi chương trình, nhiệm vụ công tác năm học của Học viện./.

Trần Trung

Comments are closed.