Bế giảng khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực công chức lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả”

(napa.vn) – Chiều ngày 15/9/2023, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực công chức lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả”. Khóa bồi dưỡng do Bộ Nội vụ chủ trì, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp cùng Viện Quản trị Chandler (CGI) Xinh-ga-po tổ chức thực hiện.

Tới dự Lễ bế giảng, về phía chuyên gia quốc tế, có: ông Kenneth Sim, Phó Giám đốc điều hành Học viện Quản trị Chandler, Viện trưởng Viện Quản trị Chandler; ông Jean-Francois Verdier, Tổng Thanh tra Tài chính, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hành chính và Công vụ Pháp; bà Wee Teng Ong, cán bộ quản lý chương trình hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Quản trị Chandler, Xinh-ga-po.

Về phía Bộ Nội vụ, có: PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; bà Nguyễn Xuân Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức; bà Trần Thị Liên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo một số khoa, ban chức năng thuộc Học viện và 24 học viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố: An Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Đồng Nai, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Lào Cai, Tây Ninh, Thanh Hóa, Tuyên Quang.

Khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực công chức lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại” diễn ra từ ngày 29/6/2023 đến ngày 15/9/2023 theo Quyết định số 2692/QĐ-HCQG ngày 26/6/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Nội dung khóa bồi dưỡng gồm bốn hợp phần: 1) Vai trò của lãnh đạo trong quản trị quốc gia hiện đại và hiệu quả; 2) Làm việc hiệu quả trong thế giới toàn cầu hóa và số hóa; 3) Xây dựng các tổ chức và hệ thống quản lý hiệu quả; 4) Tư duy phân tích và tư duy hệ thống trong giải quyết vấn đề. Trong đó, có ba hợp phần tổ chức tại Việt Nam và một hợp phần tổ chức tại Xinh-ga-po.

z4697263983941_337e6a9d929cdd70777b097d01bbd110

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế báo cáo tổng kết khóa bồi dưỡng.

Báo cáo tổng kết khóa bồi dưỡng, ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế cho biết, sau 04 kỳ học tập, trong đó 03 kỳ tại Việt Nam và 01 kỳ học tại Xinh-ga-po, với tinh thần học tập, nghiên cứu nghiêm túc và đầy trách nhiệm, đến hôm nay khóa học đã thực hiện theo đúng kế hoạch, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Toàn bộ 24 học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng theo đúng kế hoạch và được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ.

Thông qua khóa bồi dưỡng, các học viên đã phát triển được các năng lực cụ thể như:

Thứ nhất: học viên xây dựng được tầm nhìn tổng quát, có khả năng nhận diện được môi trường bên trong và bên ngoài tổ chức; hiểu động thái của các cá nhân và các nhóm tổ chức.

Thứ hai: học viên nhận thức rõ hơn bối cảnh quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, bối cảnh chuyển đổi số, cơ hội và thách thức đặt ra đối với các nhà lãnh đạo, quản lý; vai trò và năng lực cần có của lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu mới.

Thứ ba: học viên được trang bị các kỹ năng làm việc hiệu quả trong thế giới toàn cầu hóa và số hóa như kỹ năng hội nhập và làm việc trong môi trường quốc tế; kỹ năng đàm phán quốc tế và xử lý khủng hoảng truyền thông; chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước.

Thứ tư: học viên được phát triển kỹ năng xây dựng, phát triển tổ chức và hệ thống quản lý vững mạnh; kỹ năng phối hợp hiệu quả giữa trung ương và địa phương trong bối cảnh mới.

Thứ năm: học viên phát triển được kỹ năng tư duy phân tích, tư duy hệ thống và vận dụng trong hoạch định, thực thi, đánh giá chính sách; phân tích và xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp đặt ra trong bối cảnh quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả.

Thứ sáu: thông qua các hoạt động nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài nước, học viên được tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia tiên tiến để so sánh, dối chiếu với thực tiễn Việt Nam, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm bổ ích trong quản lý, điều hành và xử lý các vấn đề thực tiễn.

IMG_7635

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại Lễ bế giảng.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường ghi nhận những kết quả đạt được của khoá bồi dưỡng, đồng thời, đánh giá cao sáng kiến, nỗ lực và sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Quản trị Chanlder trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng công chức lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược dành cho công chức lãnh đạo, quản lý trung ương và địa phương.

Thứ trưởng nhấn mạnh, quản trị quốc gia tốt sẽ là nhân tố quyết định thành công của các quốc gia, thể hiện ở tầm nhìn và tăng cường sự tham gia tích cực của các chủ thể khác nhau trong xã hội để giải quyết các vấn đề chung ở mọi cấp độ, từ địa phương tới trung ương. Vì vậy, việc tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ công chức lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả là một yêu cầu tất yếu, khách quan. Thứ trưởng mong muốn, với thành công của khóa bồi dưỡng này sẽ tạo tiền đề để triển khai hiệu quả hơn những khóa bồi dưỡng tiếp theo trong năm 2024 và mở hướng cho các hoạt động hợp tác khác trong tương lai giữa Bộ Nội Vụ, Viện Quản trị Chandler và Học viện Hành chính Quốc gia.

IMG_7636

Ông Kenneth Sim, Phó Giám đốc điều hành Học viện Quản trị Chandler, Viện trưởng Viện Quản trị Chandler phát biểu tại Lễ bế giảng.

Ông Kenneth Sim, Phó Giám đốc điều hành Học viện Quản trị Chandler, Viện trưởng Viện Quản trị Chandler vui mừng cho biết khóa bồi dưỡng đã nhận được những phản hồi tích cực từ học viên về chương trình bồi dưỡng được thiết kế rất phù hợp với bối cảnh thực tế tại Việt Nam. Chính điều này đã giúp học viên áp dụng kiến thức được học vào ngay trong công việc và bước đầu thu được kết quả, hiệu quả tốt.

Viện trưởng mong muốn, hai bên sẽ có nhiều hợp tác thường xuyên hơn nữa trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

 z4697274124582_c51b12be0d4b190d324ffd5c189bd9cb

Ông Hoàng Văn Dương, Chủ tịch huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, đại diện học viên khóa bồi dưỡng phát biểu tại Lễ bế giảng.

Ông Hoàng Văn Dương, Chủ tịch huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đại diện 24 học viên tham gia khóa bồi dưỡng trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Nội vụ, các đơn vị chức năng của Bộ, Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Quản trị Chandler đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa học được học tập, nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả. Với 31 chuyên đề, gắn trang bị kiến thức lý luận với thực tế nhiều nơi tại Xinh-ga-po và các địa phương trong nước đã đem lại cho học viên nhiều thông tin, phương pháp, kiến thức quý giá trong lãnh đạo, quản lý. Với vị trí công tác của các học viên trong khóa học đều có thể ứng dụng ngay vào trong công tác hoạch định chính sách; lãnh đạo quản lý trong cơ quan đơn vị và địa phương; trong công tác giảng dạy, đào tạo, hướng dẫn đối với các học viên là giảng viên.

Nội dung khóa bồi dưỡng đã cung cấp cho các học viên nhiều kiến thức bổ ích, như:

(1) Học viên đã nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, phương pháp quản trị công việc, đặc biệt là kỹ năng về quản trị trong hành chính, kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu hóa, chuyển đổi số;

(2) Học viên được cung cấp thông tin, phương pháp quản trị, lãnh đạo quản lý, xây dựng chính sách ưu việt, khoa học, bài bản và chuẩn mực với thông lệ quốc tế;

 (3) Học viên được tiếp cận thực tế các mô hình, kết quả thành tựu trong nước, quốc tế về quản trị kinh tế.

Đồng thời, ông Hoàng Văn Dương bày tỏ mong muốn đề nghị đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Quản trị Chandler tiếp tục chỉ đạo xây dựng hoàn thiện chương trình, nội dung và mở được những khóa bồi dưỡng tiếp theo cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; kết nối, tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao hàng năm cho cán bộ; góp phần tích cực trong công tác đào tạo bồi dưỡng cho lớp cán bộ tiềm năng, chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao và lâu dài cho chính quyền các cấp và cho quốc gia.

Thay mặt 24 học viên, ông Hoàng Văn Dương gửi lời trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Quản trị Chandler, các giảng viên, các chuyên gia quốc tế đã tạo điều kiện, giúp đỡ để các học viên hoàn thành khóa học.

 z4697285110528_768acc38669bef046fe69ac1ffad067e

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu bế giảng khóa bồi dưỡng.

Phát biểu bế giảng khóa bồi dưỡng, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến chúc mừng 24 học viên hoàn thành xuất sắc khóa học và khẳng định, quản trị tốt là nhân tố quyết định thành công của các quốc gia. Để xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả trong bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên số với nhiều cơ hội rộng mở và thách thức đan xen cùng những tác động sâu rộng chưa từng có, cần phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý có khả năng xây dựng và áp dụng các mô hình quản trị hiện đại hiệu quả, gắn với truyền thống và bối cảnh hiện nay của Việt Nam. Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này, với vị trí trung tâm quốc gia, đầu ngành về đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, Học viện Hành chính Quốc gia tập trung xây dựng các chương trình bồi dưỡng chất lượng nhằm nâng cao năng lực công chức lãnh đạo quản lý. Khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực công chức lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả” khóa 2 năm 2023 là sự tiếp nối vững chắc của chương trình hợp tác dài hạn trong đào tạo bồi dưỡng công chức lãnh đạo tiềm năng giữa Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Quản trị Chandler.

Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến gửi lời cảm ơn sự chỉ đạo và ủng hộ của lãnh đạo Bộ Nội vụ và các đơn vị chức năng của Bộ; Giám đốc cũng bày tỏ sự cảm ơn Viện Quản trị Chandler đã tôn trọng, lắng nghe nhu cầu của đối tác, đã hợp tác chặt chẽ cùng Học viện trong xây dựng chương trình và bố trí các chuyên gia quốc tế có năng lực chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tiễn để tham gia giảng dạy chương trình; rất mong quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển và Học viện mong tiếp tục nhận được ủng hộ, hỗ trợ của Viện Quản trị Chandler trong các khóa bồi dưỡng tiếp theo.

z4697272654137_52a90afbb763dda4b1bda5c43515d7cb z4697272569321_d26c2585d5afb5c98af4b132305fd5a0 z4697272427068_24e4fad25558186ed5f6164a9b891951

Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Quản trị Chandler trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng.

IMG_7637

Đại biểu và các học viên khóa bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm.

 Phạm Hải Long

Comments are closed.