Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp khoá VII/2014, ngày 12/12/2014

Sáng ngày 12/12/2014, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp khoá VII/2014. Tới dự, có PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện. Trưởng các đơn vị, khoa, ban liên quan và 96 học viên đã tham dự buổi lễ.

Mở đầu buổi lễ là bản tóm tắt tình hình hoạt động, kết quả học tập của lớp qua 2 tháng diễn ra khoá học. Khoá học có 9 chuyên đề, 4 báo cáo chuyên đề và 5 kỹ năng của các cụm kiến thức cơ bản, do các giáo sư, giảng viên cao cấp trong và ngoài Học viện trực tiếp giảng dạy, khoá học cũng tổ chức cho các học viên một chuyến đi nghiên cứu thực tế. Kết quả, có 23/96 học viên xếp loại giỏi, 73/96 học viên xếp loại khá, không có học viên xếp loại trung bình. Trong đó, có 23 học viên có thành tích học tập xuất sắc được Giám đốc Học viện ký quyết định khen, thưởng.

Kết thúc buổi bế giảng, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh đã có bài phát biểu nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là công tác trọng yếu luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm thường xuyên, liên tục. Trong Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 ngành Nội vụ diễn ra vào ngày 09/12/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nêu rõ “cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, tính chuyên nghiệp cao, tận tuỵ phục vụ nhân dân” theo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Mục đích của khoá bồi dưỡng là nhằm trang bị cho các học viên ở cương vị là các cán bộ chủ chốt kiến thức về quản lý hành chính, kỹ năng hành chính cũng như các kiến thức về quản lý nhà nước đối vơi ngành, lĩnh vực phù hợp với ngạch, bậc cán bộ, công chức… Bên cạnh đó, Phó Giám đốc cũng đánh giá cao kết quả đạt được của khoá học với sự cố gắng nỗ lực của các học viên, sự nhiệt tình trong giảng dạy của các giáo sư, tiến sỹ, giảng viên cao cấp của Học viện. Kết thúc khoá học, lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ quản lý của Học viện mong muốn với kiến thức và kinh nghiệm quản lý của mình, các học viên sẽ có thêm những hiểu biết mới về học thuật cũng như kinh nghiệm quản lý thực tiễn áp dụng vào trong công việc của mình một cách tốt nhất.

Một số hình ảnh của buổi lễ: 

1.PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ - Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ bế giảng

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ bế giảng

1.PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ - Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ bế giảng

Quang cảnh Lễ bế giảng

3.PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh trao Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các học viên đạt thành tích cao trong khoá học

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh trao Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các học viên đạt thành tích cao trong khoá học

4.Đồng chí Nguyễn Đình Duyệt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, Lớp trưởng lớp chuyên viên cao cấp khoá VII/2014 phát biểu cảm tưởng

Đồng chí Nguyễn Đình Duyệt – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, Lớp trưởng lớp chuyên viên cao cấp khoá VII/2014 phát biểu cảm tưởng

5.PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh và các cán bộ quản lý khoá học chụp ảnh lưu niệm với ban cán sự lớp

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh và các cán bộ quản lý khoá học chụp ảnh lưu niệm với ban cán sự lớp

Ảnh lưu niệm của lớp chuyên viên cao cấp khoá VII/2014

Ảnh lưu niệm của lớp chuyên viên cao cấp khoá VII/2014

(Tạp chí QLNN)

Comments are closed.