IMG_4226

Công đoàn, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Ban Nữ công Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tham quan về nguồn tại tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2017)

Nhân dịp kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2017), ngày 5/3/2017, Công đoàn,Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ  và Ban Nữ công Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức chuyến “về nguồn” c...
_MG_1108 copy

Lớp bồi dưỡng “Thiết kế chính sách và quản trị trong bối cảnh toàn cầu hóa và cải cách hành chính” do Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Viện Quản trị và Phân tích Chính sách thuộc ĐHTH Can-be-ra, Ô-xtrây-lia tổ chức...

Ngày 02/3/2017 tại Phân viện khu vực Tây Nguyên, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Viện Quản trị và Phân tích Chính sách thuộc ĐHTH Can-be-ra, Ô-xtrây-lia tổ chức lớp bồi dưỡng “Thiết kế chín...