dau gia

Đơn giản hóa thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã đề xuất quy định về việc cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên. Ảnh minh họa Bộ Tư pháp cho biết, L...
Resize of 456

Sử dụng ngân sách địa phương cho người nghèo vay

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người n...