IMG_1328

Hội nghị đào tạo đại học năm 2016

Sáng ngày 29/12/2016, tại Hà Nội, Học viện đã tổ chức Hội nghị đào tạo đại học năm 2016. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có: TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện, các Phó Giám đốc: PGS.TS...