Năm 2018, bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới

(phapluattp.vn)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đó, từ năm học 2018 – 2019, bắt đầu triển khai áp...

Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Công chứng

(phapluattp.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5. Nghị định 29 hướng...

Tăng thuế nhập khẩu vàng trang sức lên 2%

(phapluattp.vn) -Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 7...