Resize of tram thu phi

Phí đường bộ trạm Sông Phan sẽ từ 20.000 đồng/lượt...

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, tỉnh Bình Thuận, Bộ Tài chính đề xuất thu phí sử dụng đường bộ ...
Resize of vb

Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 10/2014

(Chinhphu.vn) – Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 10/2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 9 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết đị...