z5364606307715_c76bd7de66656990cbecb32d36ad192d

Khoa Hành chính học tổ chức Tọa đàm “Triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ ứng dụng ngành Quản lý công và Chính sách công: Những vấn đề đặt ra và trách nhiệm của khoa quản lý ngành”

(napa.vn) – Sáng ngày 16/4/2024, tại Phòng họp số 1, cơ sở 371 Nguyễn Hoàng Tôn, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Triển khai chương trình ...