IMG_1272

Hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2022

(napa.vn) – Chiều ngày 31/10/2022, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2022. TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học vi...