1

Tọa đàm “Quản trị hợp tác trong quản trị địa phương bền vững tại Hoa Kỳ và Việt Nam” và Tập huấn “Nâng cao năng lực về đào tạo quản trị hợp tác cho Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam” tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung...

Trong hai ngày 20 – 21/3/2024, trong khuôn khổ hợp tác với Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Đồng thuận Chính sách Quốc gia thuộc Đại học Portland State, Hoa Kỳ, Học viện Hành ...