IMG_7819

Tọa đàm “Quản trị hợp tác: Thách thức và cơ hội tại Hoa Kỳ và Việt Nam” và Tập huấn “Nâng cao năng lực về đào tạo quản trị hợp tác cho Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam”

(napa.vn) – Trong hai ngày 06 – 07/3/2024, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với các chuyên gia đến từ Đại học Portland State, bang Oregon– Hoa Kỳ để tổ chức Tọa đàm “Quản trị hợp tác – Thá...
5

Hội nghị giao ban công tác tháng 02/2024

(napa.vn) – Sáng ngày 29/02/2024, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 02/2024. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Quang cảnh Hội nghị. Dự H...