IMG_1421

 Hội nghị giao ban Học viện tháng 5 năm 2023

(napa.vn) – Sáng ngày 29/5/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai các nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2023. PGS.TS. Nguyễn Bá Ch...