New_IMG_7005 (2)

Cuộc họp lần thứ 60 Ban Điều hành Hội nghị EROPA

Chiều ngày 19/10/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Ban Ðiều hành Hội nghị EROPA 2014 đã tiến hành cuộc họp lần thứ 60. Nội dung cuộc họp nhằm thống nhất các vấn đề trọng tâm trong khuôn ...
IMG_6688

Hội nghị phối hợp tuyên truyền EROPA – 2014

Chiều ngày 14/10/2014, tại phòng truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia, Ban chỉ đạo Hội nghị EROPA đã tổ chức Hội nghị phối hợp tuyên truyền EROPA – 2014. Hội nghị này diễn ra trước thềm Hội nghị...
anh

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban tháng 10/2014

Sáng ngày 2/10/2014, tại phòng họp số 1 Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 10/2014. Đồng chí Nguyễn Thái Bình, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chủ t...