Chi bộ Khoa Khoa học liên ngành tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, được sự đồng ý của Đảng ủy Học viện, ngày 27/9/2023, Chi bộ Khoa Khoa học liên ngành đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2023 với chủ đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện chính sách ở địa phương” tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Tham gia buổi sinh hoạt PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khoa học liên ngành cùng toàn thể đảng viên, viên chức thuộc Chi bộ Khoa. Về phía Huyện ủy Mỹ Đức, có sự tham gia của đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức, đồng chí Phan Văn Sự - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Trịnh Xuân Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Đức, đồng chí Đinh Phúc Bền – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành tại địa phương. Buổi sinh hoạt chuyên đề được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, thiết thực với sự tham gia tích cực của các đảng viên trong Chi bộ Khoa.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khoa học liên ngành báo cáo khái quát về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của Chi bộ Khoa Khoa học liên ngành. Trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy, Khoa luôn đề cao vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta; từ việc xác định hoạt động của Mặt trận Tổ quốc là một trong những phương thức thực thi quyền lực chính trị – xã hội của nhân dân lao động và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng chí Bí thư Chi bộ nhấn mạnh mục đích buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống cũng như như trao đổi, chia sẻ thực tiễn kinh nghiệm của địa phương trong phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện chính sách tại địa phương.

IMG_3819

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của Chi bộ Khoa Khoa học liên ngành

Phát biểu chia sẻ thực tế công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức, Đồng chí Đỗ Trung Hai – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức khẳng định việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phản biện, giám sát chính sách đòi hỏi trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể cùng cả hệ thống chính trị, trong đó, Mặt trận Tổ quốc là nòng cốt, Mặt trận Tổ quốc có vai trò to lớn, quan trọng trong việc phát huy truyển thống đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân.

IMG_3820

Đồng chí Đỗ Trung Hai phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phải biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phan Văn Sự – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, huyện Mỹ Đức đã tích cực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội và đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Phát biểu làm rõ hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện chính sách tại huyện Mỹ Đức, đồng chí Trịnh Xuân Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện báo cáo về kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) tại huyện Mỹ Đức. Trên cơ sở phân tích những kết quả cụ thể trong công tác giám sát xã hội, phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại huyện Mỹ Đức, đồng chí đã đánh giá những ưu điểm nổi bật và những tồn tại, hạn chế trong công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc tại địa phương. Về ưu điểm, công tác giám sát, phản biện xã hội đã thực hiện đúng quy định và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc; qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và khơi dậy ý thức, trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia góp ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra hạn chế lớn nhất trong công tác giám sát, phản biện xã hội tại địa phương là chất lượng các phong trào ở một số cơ sở chưa đồng đều; công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên một số lĩnh vực chưa có đột phá, đổi mới sáng tạo.

IMG_3821

Các đại biểu dự sinh hoạt phát biểu thảo luận

Trong phần trao đổi, chia sẻ kinh nghim thực tiễn, nhiều vấn đề cấp thiết đã được các đồng chí đảng viên Chi bộ Khoa Khoa học liên ngành cùng Huyện ủy và đại diện các cơ quan, ban, ngành tại địa phương đưa ra thảo luận trên tinh thần khoa học, sôi nổi. Trong đó tập trung vào các vấn đề như: ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vấn đề minh bạch trong giải trình và tiếp thu ý kiến của nhân dân, các giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện chính sách ở địa phương

Phát biểu kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định buổi  sinh hoạt chuyên đề quý IIcủa Chi bộ đã thành công tốt đẹp với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hình thức sinh hoạt phong phú, đảm bảo diễn ra đúng thời gian và kế hoạch. Thông qua buổi sinh hoạt, mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động giám sát, phản biện chính sách. Mỗi Đảng viên trong Chi bộ cần vận dụng, liên hệ từ thực tiễn công tác Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo huyện ủy Mỹ Đức các cơ quan, ban, ngành tại địa phương đã phối hợp, tạo điều kiện giúp Chi bộ Khoa Khoa học liên ngành tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt:

IMG_3824

IMG_3823

Chi bộ Khoa tổ chức dâng hương báo công với Bác về những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ huyện Mỹ Đức

IMG_3827 IMG_3826

 Chi bộ tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Huyện ủy Mỹ Đức.

Chi bộ Khoa Khoa học liên ngành

Comments are closed.