Chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm

(napa.vn) – Đó là chỉ đạo của Phó Giám đốc điều hành Học viện tại cuộc họp giao ban quý III năm 2022 chiều ngày 05/10/2022. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và các Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và khu vực Tây Nguyên.

Tham dự cuộc họp có TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

IMG_1513

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại Hà Nội

Cuộc họp giao ban Quý III/2022 đã tập trung phản ánh tình hình hoạt động của Học viện trên các mặt công tác trong Quý III/2022, đồng thời thảo luận, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 của Học viện.

IMG_1482

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại các điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác Quý III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022.

Theo đó trong quý III, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Các nhiệm vụ chuyên môn của Học viện đạt được những kết quả nổi bật như nhiệm vụ về biên soạn chương trình, tài liệu, nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng cán bộ, công chức, kế hoạch tài chính, hành chính, hậu cần, hợp tác quốc tế… Học viện đã hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

IMG_1443

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu trình bày dự thảo báo cáo

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số nhiệm vụ Học viện cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ thu hồi đất và tài sản trên đất của Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa có kết quả cuối cùng. Việc rà soát, xử lý việc quản lý đất đai, tài sản công theo kết luận của cấp có thẩm quyền cần có giải pháp cụ thể. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện tại Hà Nội gặp nhiều khó khăn do quỹ phòng học, giảng đường hạn chế, số lượng lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục gia tăng trong Quý IV năm 2022. Hệ thống quy chế quản trị nội bộ cần tiếp tục được rà soát, bổ sung, điều chỉnh, ban hành mới nhằm đảm bảo sự thông suốt trong công tác quản lý, điều hành, phối hợp, thực hiện công tác chuyên môn.

IMG_1506

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

IMG_1474

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Biểu dương và đánh giá cao việc triển khai nhiệm vụ của các đơn vị trong thời gian qua và nhấn mạnh các nội dung công việc cần triển khai trong những tháng cuối năm, TS. Nguyễn Đăng Quế đề nghị toàn thể viên chức, người lao động Học viện đoàn kết, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong công tác bồi dưỡng; Hoàn thành việc xây dựng, ban hành chương trình đào tạo tiến sĩ; Tổ chức công tác tuyển sinh đợt 2 năm 2022, quản lý đào tạo trình độ sau đại học đúng quy định; Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Học viện, với nội dung “Định hướng phát triển đào tạo sau đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia”; Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2022.

IMG_1466

TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại cuộc họp

IMG_1468

PGS.TS. Hoàng Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu tại cuộc họp

Công tác nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn chương trình, tài liệu: Đôn đốc hoàn thành công tác nghiệm thu đề tài khoa học các cấp đúng hạn; Tiếp tục tham gia tuyển chọn các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh năm 2023, 2024. Khai thác các thông tin đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của bộ, ngành, địa phương; Tổ chức nghiệm thu các cấp đối với các nhiệm vụ khoa học năm 2022 nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng chất lượng các sản phẩm nghiên cứu; Hoàn thành nhiệm vụ biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành trung ương, bồi dưỡng về thi đua, khen thưởng; Tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên.

IMG_1460

ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại cuộc họp

Công tác tổ chức cán bộ: Triển khai thực hiện theo sự phân công của cấp có thẩm quyền Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đề án sắp xếp, kiện toàn nhân sự lãnh đạo và viên chức, người lao động khi thực hiện Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia; Tổ chức công tác đánh giá, xếp loại đơn vị, viên chức, người lao động, công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Tiếp tục hoàn thiện các quy chế về công tác cán bộ, công chức bảo vệ chính trị nội bộ; Thực hiện kịp thời chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động.

IMG_1478

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại cuộc họp

Công tác hợp tác quốc tế: Phối hợp với Đại sứ quán Pháp và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khoá bồi dưỡng trực tuyến về “Nền hành chính số” do Học viện Công vụ Quốc gia Pháp giảng dạy từ ngày 17-21/10/2022; Phối hợp với Viện Chandler tổ chức khoá bồi dưỡng về nâng cao năng lực công chức lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tại Hà Nội và tại Xinh-ga-po; Tổ chức Hội thảo “Phát triển đô thị thông minh: vai trò của chính phủ” phối hợp giữa Học viện Hành chính Quốc gia với Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới EROPA và Đại học Canberra, Ôt-xtrây-lia vào tháng 10/2022; Tổ chức Hội thảo “Cải cách hành chính, đổi mới kinh tế -xã hội và chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam và các giá trị tham khảo cho Cuba” phối hợp với Trường Cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cuba vào tháng 11/2022; Triển khai các khóa bồi dưỡng ngoại ngữ trong khuôn khổ “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”.

IMG_1473

TS. Vũ Duy Duẩn – Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại cuộc họp

Công tác kế hoạch – tài chính: Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành lĩnh vực Nội vụ (sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ); Đôn đốc các đơn vị thực hiện giải ngân các nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2022; Tiếp tục triển khai các chương trình từ nguồn kinh phí không thường xuyên ngân sách nhà nước cấp năm 2022; Tiếp tục thực hiện Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh theo kế hoạch đã được phê duyệt; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. 

Công tác tạp chí, thông tin, thư viện, xuất bản, đào tạo trực tuyến: Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung Tạp chí (cả 3 ấn phẩm Tạp chí in, Tạp chí tiếng Anh và Tạp chí điện tử); duy trì công tác phản biện bài báo khoa học, ít nhất gửi phản biện 2 chiều từ 10 – 15 bài/số Tạp chí; duy trì, phát triển hoạt động các văn phòng đại diện của Tạp chí; Hoàn thiện hồ sơ, trình Giám đốc Học viện phê duyệt Chiến lược phát triển Tạp chí Quản lý nhà nước giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2035; Xây dựng đề án tự chủ tài chính theo Quyết định số 983/QĐ-BNV, ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án ”Quy hoạch cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Tiếp tục mở rộng hơn nữa đội ngũ cộng tác viên trong nước và cộng tác viên nước ngoài tham gia gửi bài đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí; Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai số hóa tài liệu bồi dưỡng của Học viện phục vụ cho công tác đào tạo trực tuyến và đào tạo từ xa; Xây dựng và xuất bản định kỳ Bản tin Thông tin tư liệu trên website của Học viện; Xây dựng Đề án Khai thác tư liệu quốc tế lưu trữ tại Phân viện Học viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trình Lãnh đạo Học viện cho ý kiến chỉ đạo để đưa vào khai thác.

IMG_1503

ThS. Nguyễn Thị Phong Lan – Phó Chánh Văn phòng phát biểu tại cuộc họp

Công tác hành chính, hậu cần: Triển khai các gói thầu công trình sửa chữa lắp đặt hệ thống mạng Internet tại các nhà làm việc của Học viện tại Hà Nội; công trình sửa chữa nhà C, nhà G và nhà 11 tầng tại Hà Nội; Bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình triển khai dự án Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia đã được Bộ Nội vụ phê duyệt; Quản lý, khai thác tốt các phòng học, giảng đường nhằm phục vụ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; Tiếp tục nghiên cứu, cải thiện điều kiện làm việc của Học viện; Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ và các Phân viện tổ chức khóa bồi dưỡng về công tác lập và quản lý hồ sơ; Nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác thông tin phục vụ quản lý, điều hành tại Học viện; Đôn đốc tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí; nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng nguồn thu đối với Học viện; Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với viên chức, người lao động Học viện.

IMG_1486

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại cuộc họp

IMG_1492

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại cuộc họp

Công tác Đảng, đoàn thể: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy cấp trên; Triển khai, thực hiện Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia khi có chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Nội vụ; Tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ Học viện năm 2022; Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định của Đảng và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; báo cáo sinh hoạt định kỳ hằng tháng theo quy định; Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Tiếp tục quản lý đảng viên có yếu tố nước ngoài theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; Công tác dân vận, tuyên giáo bám sát tình thực tiễn, có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, đạt kết quả cao; Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ. 

Các đoàn thể chủ động tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của các tổ chức đoàn thể cấp trên, của Đảng ủy Học viện và Kế hoạch công tác năm 2022. Tham gia tích cực công tác giám sát theo chức năng của tổ chức chính trị -xã hội. Tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động của các đoàn thể có hiệu quả; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước. Tích cực tuyên truyền, chủ trì, phối hợp tham gia các chương trình, các hoạt động hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn./.

Trần Trung

Comments are closed.