Công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp

VTV.vn – Vấn đề công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp là chủ đề chính được bàn luận trong chương trình Đối thoại chính sách phát sóng ngày 18/3/2015.

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam trong năm 2015. Hiện tại, nhiều bộ ngành, địa phương đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, được bắt đầu được tiến hành từ tháng 3/2015.

Đối với việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng, dù bất kỳ ở cấp nào, công tác nhân sự luôn được đặc biệt coi trọng. Vấn đề được nhiều người quan tâm khi tổ chức Đại hội Đảng là làm thế nào để lựa chọn được những người xứng đáng nhất, làm thế nào để đáp ứng được đầy đủ những tiêu chuẩn được quy định rất cụ thể trong chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, làm thế nào để khắc phục được tình trạng thiếu cán bộ có năng lực trong khi nhiều cán bộ không đáp ứng được các tiêu chí đã đề ra nhưng vẫn được cơ cấu, giới thiệu vào cấp ủy mới.

Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Đối thoại chính sách đã mời tới trường quay ông Nguyễn Đức Hà – Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương – thành viên Tổ giúp việc Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và ông Ngọ Duy Hiểu – Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Mời quý vị theo dõi chương trình:

Comments are closed.