Công văn số 23/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2023

file1 (4)-page-001

file1 (4)-page-002

file1 (4)-page-003

file1 (4)-page-004

file1 (4)-page-005

file1 (4)-page-006

file1 (4)-page-007

Comments are closed.