Công văn số 29/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2023

CV chieu sinh BD cong tac ton giao 2023_0001-page-001

CV chieu sinh BD cong tac ton giao 2023_0001-page-002

CV chieu sinh BD cong tac ton giao 2023_0001-page-003

CV chieu sinh BD cong tac ton giao 2023_0001-page-004

CV chieu sinh BD cong tac ton giao 2023_0001-page-005

Comments are closed.