Công văn số 28/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng về Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

CV chieu sinh BD ve CP dien tu 2023_0001-page-001

CV chieu sinh BD ve CP dien tu 2023_0001-page-002

CV chieu sinh BD ve CP dien tu 2023_0001-page-003

Comments are closed.