Công văn số 25/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên và tương đương, bồi dưỡng theo vị trí việc làm năm 2023

CV chieu sinh BD CVC, CV, theo vi tri viec lam 2023_0001-page-001

CV chieu sinh BD CVC, CV, theo vi tri viec lam 2023_0001-page-002 (1)

CV chieu sinh BD CVC, CV, theo vi tri viec lam 2023_0001-page-003

CV chieu sinh BD CVC, CV, theo vi tri viec lam 2023_0001-page-004

CV chieu sinh BD CVC, CV, theo vi tri viec lam 2023_0001-page-005

CV chieu sinh BD CVC, CV, theo vi tri viec lam 2023_0001-page-006

CV chieu sinh BD CVC, CV, theo vi tri viec lam 2023_0001-page-007

CV chieu sinh BD CVC, CV, theo vi tri viec lam 2023_0001-page-008

CV chieu sinh BD CVC, CV, theo vi tri viec lam 2023_0001-page-009

Comments are closed.