Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong hai ngày 30 và 31/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Dân chủ – Trách nhiệm – Hiệu quả”. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tới dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Bộ Nội vụ có đồng chí Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Thứ trưởng và Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 197 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 1.700 đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Đoàn đại biểu của Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia do TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn cùng 34 đại biểu đại diện cho 598 đảng viên trong toàn Đảng bộ Học viện về dự Đại hội.

1

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong không khí toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Nội vụ phấn khởi và tự hào hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước 28/8/2020.

2

Đồng chí Trần Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Đại hội

Trong nhiều tháng qua, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phát huy truyền thống, đẩy mạnh và triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tiến hành đại hội đảng cơ sở bảo đảm phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương hình thức, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, của cán bộ đảng viên.

Đại hội tập trung thực hiện 4 nội dung: (1) tổng kết công tác Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương khóa XII trình Đại hội đại biểu Khối khóa XIII; (3) bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; (4) bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa III nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khóa IV nhiệm kỳ 2020 – 2025, nêu rõ, 5 năm qua, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức tác động bởi tình hình quốc tế và khu vực, nhiệm vụ chính trị của Bộ được giao nhiều hơn, nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy được vai trò; phương thức hoạt động được đổi mới; tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ, kịp thời lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chương trình, kế hoạch đề ra và phát sinh ngoài từ cơ sở. Các mặt công tác đều có chương trình, kế hoạch cụ thể. Các hoạt động của Đảng bộ đều hướng mạnh về cơ sở, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện cụ thể. Các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra sau 5 năm thực hiện, đến nay cơ bản đều hoàn thành và đạt mức chỉ tiêu đề ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy Bộ, các Đảng ủy trực thuộc quan tâm đẩy mạnh thực hiện và thu được kết quả; công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ của các tổ chức đảng ở cơ sở; công tác phát triển đảng; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Bộ thường xuyên được quan tâm; đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nội bộ Đảng bộ luôn đoàn kết, nhất trí. Hoạt động của Đảng bộ đã đi vào nền nếp, hiệu quả, chất lượng từng bước được nâng lên, các nhiệm vụ của Bộ về cơ bản hoàn thành, bảo đảm kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra. Các đồng chí cấp ủy viên, trên từng lĩnh vực công tác đã phát huy được tinh thần, ý thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Bộ và Đảng bộ đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: việc phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nơi, có việc hiệu quả chưa cao. Việc tổ chức đăng ký và chủ động tự giác thực hiện các chuẩn mực đạo đức chưa cao. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở một số ít cơ quan, đơn vị thiếu chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng còn hạn chế…

4

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội

Báo cáo đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu của Đảng bộ Bộ Nội vụ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Về phương hướng: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đối với công tác dân vận, tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Về mục tiêu: 100% đảng viên của Đảng bộ Bộ Nội vụ giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Đảng viên theo Điều lệ Đảng, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; không vi phạm pháp luật và quy định của Đảng. 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng, bổ sung, sửa đổi Quy chế phối hợp công tác giữa đảng uỷ với chính quyền để lãnh đạo, cơ quan. 100% bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng ít nhất 1 lần/nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ. Hằng năm có 15% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5% hoàn thành nhiệm vụ; 100% đảng viên được cơ quan, đơn vị xếp loại công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trở lên…

Đại hội đã được nghe tham luận của các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm, tồn tại và hạn chế; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn, đề ra các giải pháp khả thi nhằm thực hiện thắng lợi các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Tham luận của Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia, do PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày, với chủ đề: “Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nguồn nhân lực cho đất nước”.

5

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thống nhất cao với dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành; đồng thời ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020 trong việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí đều khẳng định trong 5 năm qua, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ và cán bộ, đảng viên của Bộ đã góp phần thực hiện hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc khó, việc mới, lần đầu tiên được nghiên cứu, triển khai. Đã có nhiều đổi mới trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế quản lý công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ chính quyền Nhà nước. Từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính, các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo góp phần ổn định xã hội, thực thi quyền và lợi ích của công dân.

Các đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ tới lưu ý một số vấn đề trọng tâm sau:

(1) Quán triệt, triển khai quyết liệt các giải pháp để cụ thế hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ. Tăng cường công tác học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng, các quy định về tổ chức, sinh hoạt Đảng các cấp. Xác định lại mô hình tổ chức Đảng đối với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nội vụ.

(2) Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, vai trò của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo nguyên tắc sinh hoạt Đảng và vai trò của đồng chí Bí thư Đảng ủy trong hoạt động của Đảng ủy. Mở rộng dân chủ trong Đảng bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xác định rõ các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể. Thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm, nhất là các vấn đề đã được thống nhất giữa Ban cán sự và Đảng ủy Bộ.

(3) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy các cấp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tiên phong gương mẫu, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị.

(4) Nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị.

(5) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ gắn với quy hoạch, luân chuyển, phù hợp với vị trí việc làm và hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm giữ vững đoàn kết, đồng thuận thống nhất cao và bảo vệ chính trị nội bộ.

Các đồng chí cũng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trách nhiệm cao trong Đại hội, sáng suốt lựa chọn những người ưu tú, đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bầu đúng, bầu đủ vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ Khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia có đồng chí Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ.

6

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Khóa IV họp phiên thứ nhất đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đồng chí Vũ Chiến Thắng – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ; các đồng chí: Nguyễn Tiến Đạo, Phan Văn Hùng được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Nội vụ.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Học viện được bầu là đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

7

Tân Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (thứ tư từ trái sang) tặng hoa cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ III (2015 – 2020) không tiếp tục tái cử trong nhiệm kỳ 2020-2025 

8

Đoàn Đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia dự Đại hội

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội:

9

10

Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước

Comments are closed.