Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đề ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022

Chiều ngày 20/01/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

dang1

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Phòng Truyền thống Học viện. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, gồm 3 điểm cầu tại Hà Nội, 3 điểm cầu Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Phân viện tại TP. Huế, Phân viện Khu vực Tây Nguyên.

Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Chủ trì hội nghị, có các đồng chí: Lương Thanh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Học viện, Phó Giám đốc Học viện; Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Văn Bản và Công nghệ hành chính; Bùi Huy Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng.

2

Đồng chí Lương Thanh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Học viện, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Học viện nhấn mạnh Hội nghị Tổng kết có rất nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá, tổng kết lại các nhiệm vụ công tác của năm 2021; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu và triển khai các nhiệm vụ công tác của năm 2022.

3

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Văn Bản và Công nghệ hành chính trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện cho biết, trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ của Học viện, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động, tích cực, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Năm 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã thống nhất cao, phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả toàn diện các mặt công tác, các nhiệm vụ chính trị của Học viện, bám sát thực tiễn trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên, công tác tổ chức đảng, xây dựng đảng, kiểm tra đảng, dân vận, tuyên giáo, đảng vụ đều đạt kết quả tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Học viện còn một số hạn chế, tồn tại, như: việc thông tin chưa kịp thời về một số vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động đã làm một bộ phận cán bộ, đảng viên nảy sinh tâm tư; kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi còn bị xem nhẹ; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Học viện vẫn còn một số hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; một số chi bộ chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên…

Báo cáo cũng nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ năm 2022: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Nội vụ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án sáp nhập Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia.

4

Đồng chí Nguyên Minh Tuấn, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể trình bày các nội dung tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể đã trình bày các nội dung: Báo cáo Kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng và công tác khen thưởng đảng viên năm 2021 của Đảng bộ Học viện; Công bố Quyết định của Đảng ủy Học viện khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021; Báo cáo tài chính đảng năm 2021.

5

Đồng chí Đặng Khắc Ánh, Đảng ủy viên, Trưởng Tiểu ban Dân vận Đảng ủy Học viện, Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về xã hội trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Đặng Khắc Ánh, Đảng ủy viên, Trưởng Tiểu ban Dân vận Đảng ủy Học viện, Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về xã hội đã trình bày Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK đã tập trung được ý chí chính trị của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, sinh hoạt chi bộ được chú trọng, giữ vững tình thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện.

6

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Đảng ủy viên, Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Đảng ủy viên, Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước cho biết, trong 5 năm qua, Đảng ủy Học viện luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, mỗi cấp ủy viên là nòng cốt cho mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi công việc, ở mọi lúc, mọi nơi, từ đó đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững sự đoàn kết, ổn định và phát triển của Học viện trên tất cả các mặt công tác.

7

Đồng chí Bùi Huy Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị cơ bản đồng tình, nhất trí cao với dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2021; Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Các đại biểu đã nêu bật những kết quả đạt được và một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác do đặc thù của từng tổ chức cơ sở đảng; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022 của Học viện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác đã đạt được trong năm 2021 của Học viện. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ cơ bản tán thành với dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, các báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, Nghị quyết số 06-NQ-ĐUK.

8

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022 được nhận định sẽ là một năm vẫn còn rất nhiều khó khăn, đầy thách thức đối với đất nước, với ngành Nội vụ, Bộ nội vụ nói chung và Học viện nói riêng, Đảng ủy Học viện cần, quan tâm, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ  chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

(2) Đối với công tác xây dựng đảng, tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết, chỉ thị… của Đảng, cấp ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên.

(3) Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng đảng viên, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện Đề án sáp nhập Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia.

(4) Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; không để xảy ra tình trạng tiêu cực, xử lý cán bộ, đảng viên. Tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng…

(5) Quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công đại hội Đoàn Thanh niên Học viện nhiệm kỳ 2022-2027; đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

9

Đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Học viện trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Bộ Nội vụ; tiếp thu và tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tại hội nghị; ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Học viện đã cùng Đảng bộ Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Học viện trong năm 2021. Tiếp thu những ý kiến đóng góp để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, đề ra những giải pháp cụ thể, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước

Comments are closed.