Danh sách thí sinh tham dự thi vòng II kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

Thời gian:

Bắt đầu từ ngày 29/6/2020 đến hết 12/7/2020

– Buổi sáng: Bắt  đầu từ 7h30 phút;

– Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30 phút.

Địa điểm:

– Thi sinh bốc thăm đề tại phòng 204 nhà A;

– Thi sinh thực hành giảng dạy (đối với giảng viên); phỏng vấn đối với các vị trí khác tại phòng họp B nhà A.

Tải về Kế hoạch thi vòng II

Tải về Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2

Tải về Quy chế thi phỏng vấn

Comments are closed.