Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Học viện

(napa.vn) – Sáng 18/10/2019 tại Phòng Truyền thống Học viện, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương và Đồng chí Lê Quang Hải – Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đại diện cùng các thành viên Đoàn Kiểm tra đã có buổi làm việc với Học viện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Tham dự buổi làm việc có Đồng chí Triệu Văn Cường – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ; Đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh – Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; Đồng chí Nguyễn Xuân Dung – Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Đồng chí Trần Trung Kiên – Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Về phía Học viện có Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy Học viện; Đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, chuyên viên Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

IMG_0374

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đồng chí Lê Quang Hải thông báo về Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2019 và đề cương, kế hoạch kiểm tra của Đoàn. Thay mặt Học viện báo cáo tại buổi làm việc, Đồng chí Lương Thanh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện nêu bật những kết quả Học viện đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW và Đề án kiểm định chất lượng đầu vào công chức; thực hiện nhiệm vụ được các cấp có thẩm quyền giao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật, công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng…Báo cáo khẳng định, Đảng bộ Học viện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng như sự phối hợp của các cơ quan, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương trong mọi lĩnh vực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quán triệt, nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức về thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế. Đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Học viện chủ động nghiên cứu, nắm vững nội dung, tinh thần, bảo đảm nhận thức thống nhất về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

IMG_0376

Đồng chí Lương Thanh Cường trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Học viện luôn phát huy tinh thần dân chủ, minh bạch, trách nhiệm trong quá trình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn lắng nghe các ý kiến của viên chức và người lao động Học viện trong quá trình thực hiện, thống nhất trong nhận thức về những thuận lợi, những khó khăn, cơ hội và thách thức trong quá trình triển khai thực hiện, cùng thảo luận về các giải pháp thực hiện. Học viện tích cực, chủ động trong thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện trao đổi, làm rõ những kết quả đã được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hai Nghị quyết. Đoàn Kiểm tra cũng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình kiểm tra tại các bộ, ngành Trung ương.

IMG_0370

Đồng chí Đặng Xuân Hoan phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Học viện, Đồng chí Đặng Xuân Hoan tiếp thu ý kiến Đoàn Kiểm tra, khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thiện báo cáo, bổ sung và giải trình làm rõ những vấn đề Đoàn Kiểm tra đặt ra./.

Trần Trung

Comments are closed.