Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện

(napa.vn) – Chiều ngày 02/11/2020, tại Phòng Truyền thống Học viện, Đồng chí Vũ Chiến Thắng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện về công tác từ sau Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay.

Cùng tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Bộ Nội vụ có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Phan Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Văn phòng Đảng ủy Bộ.

Về phía Đảng bộ Học viện có đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính; đồng chí Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh; cấp ủy các Chi bộ thuộc, trực thuộc; chuyên viên Văn phòng, Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 04 điểm cầu ở Hà Nội, Huế, Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh.

IMG_7088

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu trình bày dự thảo báo cáo công tác

Thay mặt Đảng bộ Học viện, đồng chí Nguyễn Văn Hậu – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo công tác của Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia. Theo đó, Đảng bộ Học viện là đảng bộ lớn nhất trong các tổ chức đảng thuộc, trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ, tính đến ngày 30/9/2020, Đảng bộ Học viện có 28 tổ chức cơ sở đảng (tại Hà Nội: 16 chi bộ, tại TP. Hồ Chí Minh có 01 Đảng bộ bộ phận gồm 09 chi bộ; Huế có 01 chi bộ; Tây Nguyên có 01 chi bộ), tổng số đảng viên là 565 đồng chí. Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng uỷ Học viện đã chủ động phối hợp với các đơn vị tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện; tạo bước đột phá trong cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng trong thực thi nhiệm vụ; phối hợp phát động các phong trào thi đua trong toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2020.

Về công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Học viện tiếp tục tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các cấp ủy đảng triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet; chú trọng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ III; thực hiện Kế hoạch số 30-KH/BCSĐ ngày 27/02/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ III; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục làm công tác tư tưởng đối với lao động hợp đồng theo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Kết luận của Giám đốc Học viện tại Hội nghị đối thoại với người lao động v.v…

Về công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Học viện đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Đảng bộ Học viện, phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ Học viện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XI. Các cấp ủy đảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XI và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Đảng ủy Học viện chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó đã có những đổi mới nhất định về nội dung, hình thức đã mang lại kết quả cụ thể, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng thể hiện rõ tính chiến đấu, tính dân chủ trong sinh hoạt, công tác chuẩn bị kỹ của cấp ủy về nội dung trước khi họp đã rút ngắn được thời gian và nội dung sát với nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng trong đơn vị; công tác phát triển đảng viên mới ngoài việc cử hàng trăm quần chúng ưu tú và đảng viên mới tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp bồi dưỡng dành cho đảng viên mới kết nạp, Đảng ủy đã xem xét đề nghị Đảng ủy Bộ quyết định công nhận 29 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, xem xét đề nghị kết nạp 25 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 16 sinh viên đại học hệ chính quy.

Đảng ủy Học viện cũng lãnh đạo toàn diện về công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra đảng và đảng vụ; công tác đoàn thể; việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị (công tác đào tạo, bồi dưỡng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng; các nhiệm vụ khoa học – công nghệ được triển khai đa dạng về hình thức và nội dung; công tác xây dựng cơ sở vật chất của Học viện và đời sống viên chức, người lao động được quan tâm; công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đi vào trọng tâm, trọng điểm v.v…); công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, báo cáo cũng đề cập đến những khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ Học viện, đó là: cấp ủy cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy đồng thời là lãnh đạo đơn vị cùng với việc triển khai thực hiện công tác Đảng còn phải lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên phải đi công tác, do vậy ảnh hưởng đến việc tổ chức sinh hoạt đảng; nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chưa đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; một số cấp ủy chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu sâu trong triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy cấp trên; một bộ phận đảng viên còn ngại nghiên cứu Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Có lúc, có nơi còn chưa kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên, viên chức, người lao động để có giải pháp xử lý kịp thời.

IMG_7160

Quang cảnh buổi làm việc

Từ thực tiễn tổ chức, biên chế, yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy Học viện đề nghị Đảng ủy Bộ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo một số nội dung: (1) Đảng ủy Bộ xem xét, phân cấp nhiệm vụ công tác đảng đối với Đảng bộ Học viện trong nhiệm vụ kết nạp đảng, chuyển sinh hoạt đảng; (2) Đảng ủy Bộ quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào kế hoạch đầu tư các dự án: dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện; dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kiểm định đầu bào chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện; (3) Đảng ủy Bộ nghiên cứu, xem xét, ủng hộ chủ trương cho phép Học viện tiếp tục tuyển sinh đào tạo trình độ đại học từ năm 2021 nhằm sử dụng có hiệu quả nhân lực, giáo trình, tài liệu, nguồn học liệu đào tạo đại học, đồng thời, tạo nguồn giảng viên tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; (4) Đảng ủy Bộ ủng hộ chủ trương giao chỉ tiêu biên chế (chỉ tiêu do ngân sách nhà nước cấp và chỉ tiêu từ nguồn thu sự nghiệp của Học viện) phù hợp với đặc thù của Học viện là ngoài Trụ sở chính tại Hà Nội còn 03 Phân viện, địa bàn xa cách nên mỗi Phân viện phải có một lượng cán bộ, giảng viên cơ hữu nhất định để bảo đảm nhân lực giảng dạy các hệ bồi dưỡng và sau đại học. Mặt khác, nhiều vị trí không thể kiêm nhiệm được mà đều phải có ở cả 03 Phân viện (như Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Văn thư…).

Tại buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo và các kiến nghị, đề xuất của Đảng bộ Học viện, các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Học viện trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào một số nội dung liên quan tới vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy; công tác phối hợp giữa Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện với Ban Giám đốc Học viện; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng; vấn đề sinh hoạt Đảng; chủ động, đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, đề xuất các loại hình bồi dưỡng mới trong xu thế phát triển; nghiên cứu luận cứ để xây dựng đề án xin tiếp tục tuyển sinh đào tạo trình độ đại học v.v…

IMG_7108

Đồng chí Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh: là đảng bộ lớn trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ, thời gian qua, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã tích cực, kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm đầu của nhiệm kỳ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo tốt công tác chính trị cũng như trong công tác xây dựng Đảng. Qua báo cáo, đồng chí Vũ Chiến Thắng chỉ ra một số điểm nổi bật đó là tính đoàn kết trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; trình độ của đảng viên trong Đảng bộ Học viện ở mức cao; sáng tạo trong nghiên cứu, học tập và cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Học viện.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Vũ Chiến Thắng đề nghị Đảng ủy Học viện chủ động đề ra những công việc có tính chất đặc thù của Học viện; tăng cường toàn diện các mặt trong công tác Đảng trong đó Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 đi liền với nhau. Đồng chí Vũ Chiến Thắng cũng đặt hàng với Học viện trong việc phát hiện những vấn đề bất cập, vướng mắc trong nhiệm vụ chính trị của công tác quản lý nhà nước, từ đó nghiên cứu, cung cấp các luận cứ để cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra; Học viện phải linh hoạt trong các hoạt động để phát triển Học viện; đối với chủ trương xin tiếp tục tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, Đảng ủy Bộ ủng hộ nội dung này bởi việc đào tạo trình độ đại học của Học viện góp phần làm tăng hiệu quả cho xã hội, giảm áp lực cho các cơ sở đào tạo khác và tạo nguồn giảng viên thực nhiệm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các hệ khác của Học viện; Học viện cũng cần tăng cường nghiên cứu khoa học và liên kết quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và khẳng định vị thế, uy tín của Học viện; Học viện cần tiếp tục thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của viên chức, người lao động.

IMG_7164

Đồng chí Đặng Xuân Hoan phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đảng ủy Bộ

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, đồng chí Đặng Xuân Hoan bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Ban Thường vụ Đảng ủy và các đơn vị chức năng của Đảng ủy Bộ Nội vụ đã quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để Đảng ủy Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Nội vụ giao phó. Đánh giá cao những ý kiến phát biểu tâm huyết, cụ thể, thiết thực của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Hoan khẳng định, Đảng ủy Học viện sẽ nghiêm túc tiếp thu và xây dựng lộ trình triển khai thực hiện cụ thể các nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

IMG_7104

Các đại biểu tại 03 Phân viện tham dự buổi làm việc theo hình thức trực tuyến

IMG_7101

Đồng chí Đặng Xuân Hoan giới thiệu thành phần tham dự buổi làm việc

IMG_7122

Đồng chí Lương Thanh Cường phát biểu tại buổi làm việc

IMG_7126

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại buổi làm việc

IMG_7132

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân phát biểu tại buổi làm việc

IMG_7116

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hải – Đảng ủy viên, Trưởng khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại buổi làm việc

IMG_7130

Đồng chí Hà Quang Thanh – Q. Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

IMG_7137

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu tại buổi làm việc

IMG_7138

Đồng chí Phạm Thị Quỳnh Hoa – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại buổi làm việc

IMG_7147

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo phát biểu tại buổi làm việc

IMG_7149

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ phát biểu tại buổi làm việc

IMG_7151

Đồng chí Vũ Đăng Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại buổi làm việc

IMG_7155

Đồng chí Nguyễn Bá Chiến – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Trần Trung

Comments are closed.