Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà được Quốc hội khóa XV phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ

(napa.vn) – Chiều ngày 28/7/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ với 04 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng và 04 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Trong số các thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội khóa XV phê chuẩn có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Screenshot_32

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ PHẠM THỊ THANH TRÀ

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Trà

Sinh ngày: 21/1/1964

Quê quán: xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, Nghệ An

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia (từ 4/2021); Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm

Quá trình công tác của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà:

9/1985 – 9/1987: Giáo viên Trường phổ thông cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

9/1987 – 9/1997: Cán bộ chỉ đạo chuyên môn, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

9/1997 – 12/1999: Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

12/1999 – 11/2000: Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

11/2000 – 2/2002: Tỉnh ủy viên khóa XV, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái

2/2002 – 1/2006: Tỉnh ủy viên khóa XV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên khóa VII, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái

1/2006 – 4/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

4/2008 – 4/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2011

4/2011 – 6/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Bí thư Thành ủy Yên Bái

6/2014 – 5/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

5/2015 – 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016

10/2015 – 1/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016

1/2016 – 6/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016

6/2016 – 9/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021 (đến 2/2017)

14/9/2016 – 21/9/2020: Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

2/2017 – 9/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

24/9/2020: Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

25/9/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chỉ định tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ

30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà.

6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

28/7/2021: Tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà là nữ Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên trong 75 năm kể từ ngày thành lập ngành Nội vụ.

Ngay khi đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã đề xuất lên Thủ tướng cắt giảm hàng trăm chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức không cần thiết trong đó có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học, giảm áp lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tránh lãng phí cho xã hội./.

Trần Trung (tổng hợp)

Comments are closed.