Học viện Hành chính quốc gia cử đại điện tham dự Tọa đàm quốc tế trực tuyến “Tác động của Đại dịch Covid 19 đối với Châu Á”

Chiều 15/10/2020, nhận lời mời của Mạng lưới Kết nối Lãnh đạo Châu Á (Asia Leaders Connect) thuộc Quỹ Temasek Xinh-ga-po, Học viện Hành chính Quốc gia đã cử bà Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế tham gia Tọa đàm trực tuyến “Tác động của Đại dịch Covid 19 đối với Châu Á”. Diễn giả  chính của Tọa đàm là Đại sứ Ong Keng Yong, Phó Chủ tịch điều hành, Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS) tại Đại học Công nghệ Nanyang, Xinh-ga-po Tham gia Tọa đàm trực tuyến có 30 thành viên của Mạng lưới Kết nối Lãnh đạo Châu Á từ 16 quốc gia và khu vực hành chính đặc biệt, gồm Băng-la-đét, Bu-tan, Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, In-đô-nê-xia , Ma-lai-xia, Mông Cổ, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sri Lanka, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam. Đây là tọa đàm đầu tiên trong chuỗi tọa đàm trực tuyến do Asia Leaders Connect thuộc  Quỹ Temasek tổ chức nhằm tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các quốc gia trong khu vực gặp gỡ và chia sẻ về những mối quan tâm chung, chia sẻ những thực tiễn tốt và thảo luận về khả năng hợp tác giữa các tổ chức, các cơ sở đào tạo trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh của buổi tọa đàm trực tuyến:

2

3

Đại sứ Ong Keng Yong, Phó Chủ tịch điều hành, Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS) tại Đại học Công nghệ Nanyang, Xinh-ga-po, diễn giả chính buổi Tọa đàm

4

5

1

Các đại biểu tham dự Tọa đàm trực tuyến

Quỳnh Hoa

Comments are closed.