Học viện Hành chính Quốc gia sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

(napa.vn) – Chiều ngày 12/7/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và các phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và Phân viện khu vực Tây Nguyên.

dd9fdc7b92c0519e08d1

Các đại biểu tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Nội vụ có: ông Vũ Đăng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ; TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tài chính; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc điều hành Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

IMG_9231

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện khẳng định, 6 tháng đầu năm 2022 là khoảng thời gian có nhiều dấu ấn đối với Học viện. Dù có những khó khăn, vất vả, nhưng với sự nỗ lực của tập thể Học viện, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Học viện đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra và đã đạt được những kết quả cụ thể, nổi bật trên các mặt công tác. Những kết quả đó là tiền đề để Học viện tin tưởng hướng tới 6 tháng cuối năm 2022 với niềm tin về bước phát triển mới của Học viện Hành chính Quốc gia.

Với mục tiêu nhìn lại kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đánh giá toàn diện những mặt được, những khó khăn, thách thức, những điểm cần tiếp tục hoàn thiện, xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, TS. Nguyễn Đăng Quế đề nghị Hội nghị tập trung lắng nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; trên cơ sở đó thảo luận về những nội dung liên quan, làm rõ hơn những kết quả đạt được, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó rút ra những bài học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuyên môn, làm căn cứ thực tiễn để đề ra và nâng cao kết quả, hiệu quả công tác 6 tháng cuối năm.

Trong bối cảnh Học viện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn thể công chức, viên chức, người lao động Học viện cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong hành động, với quyết tâm chính trị cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đề nghị viên chức tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, tích cực tham gia vào chương trình nghị sự chung để Hội nghị thành công tốt đẹp.

IMG_9226

PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu trình bày dự thảo báo cáo. 

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Học viện, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Học viện. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các mặt công tác của Học viện đã đạt được những kết quả quan trọng, như:

Về đào tạo, bồi dưỡng: so với 6 tháng đầu năm 2021, số lớp và số học viên tham các lớp bồi dưỡng đã tăng đáng kể, tăng 1,4 lần về số lớp và 1,6 lần về số lượng học viên.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục duy trì nền nếp.

Các chương trình, tài liệu được biên soạn đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ; các khoa chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu.

Công tác đào tạo sau đại học thu được những kết quan trọng, hoàn thiện hệ thống quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tổ chức xây chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng; tiếp tục thu hút sự tham gia xét tuyển của nhiều thí sinh ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Công tác hợp tác quốc tế có những hoạt động mang tính chiều sâu thông qua việc hợp tác với các đối tác về nâng cao năng lực giảng viên, xây dựng tình huống giảng dạy.

Công tác kế hoạch – tài chính góp phần bảo đảm sự vận hành thông suốt về tài chính của Học viện.

Công tác biên tập, xuất bản tạp chí; tư liệu, xuất bản, thư viện, đào tạo trực tuyến; công tác văn phòng và cơ sở vật chất… tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Các ý kiến tập trung vào các nội dung như: công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; công tác tổ chức cán bộ, số hoá hồ sơ viên chức, người lao động Học viện; công tác xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu; công tác chế độ, chính sách, ổn định chính trị, tư tưởng khi thực hiện Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện; công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thiện đề tài, đề án;…

IMG_9265

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Học viện trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Triệu Văn Cường yêu cầu Học viện cần nỗ lực hơn nữa, chủ động rà soát các nhiệm vụ trong chương trình công tác, các nhiệm vụ được Bộ Nội vụ giao để thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ, tập trung vào nhiệm vụ duy trì, triển khai tốt các hoạt đào tạo, bồi dưỡng, song song với công tác triển khai Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện… Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tin tưởng Học viện sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và kế hoạch công tác chung năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể viên chức, người lao động Học viện trong 6 tháng đầu năm nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện. Trong thời gian qua, dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể Học viện đã nỗ lực và hoàn thành được khối lượng lớn công việc, trên tất cả các mặt công tác. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả cụ thể. Phó Giám đốc điều hành Học viện thống nhất cao với các nội dung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trong báo cáo và nhấn mạnh, để hoàn thành tốt được kế hoạch năm 2022, trong 6 tháng cuối năm Học viện cần đoàn kết, đồng lòng, tập trung cao, nỗ lực tối đa, bám sát các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể:

Một là, làm tốt công tác tư tưởng đối với viên chức, người lao động Học viện trong quá trình thực hiện chủ trương sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia, quan tâm, tạo niềm tin, động lực làm việc đối với viên chức và người lao động trong giai đoạn phát triển mới của Học viện, xây dựng tập thể Học viện đoàn kết, thống nhất.

Hai là, quán triệt kịp thời các chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Bộ Nội vụ và các đơn vị chức năng đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện. Chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với các nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ khó; thể chế hóa kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ về các lĩnh vực công tác đối với Học viện.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động Học viện ngang tầm với nhiệm vụ; phân công, phối hợp nhằm huy động sự tham gia và phát huy có hiệu quả năng lực của viên chức và người lao động ở các đơn vị và trong toàn hệ thống Học viện.

Bốn là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các lĩnh vực công tác của Học viện, đổi mới tác phong, lề lối làm việc đảm bảo nguyên tắc chuẩn mực, khoa học, hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại.

Năm là, đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ cơ sở, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Sáu là, tổ chức tốt công tác đánh giá, phân loại, thi đua, khen thưởng tạo động lực và áp lực để viên chức và người lao động nâng cao năng suất lao động, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, kịp thời.

Các phân viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 đã được Giám đốc Học viện phê duyệt./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_9253

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9257

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9283

TS. Tạ Thị Hương, Phó Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9288

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9296

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9304

TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9307

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Huế phát biểu tại Hội nghị.

IMG_9278

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Như Ngọc – Trần Trung

Comments are closed.