Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND

(napa.vn) – Ngày 24/7/2021, TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc, Trưởng Ban phòng, chống Covid-19 của Học viện đã ký Văn bản số 953/HCQG về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn Thủ đô và các địa phương trên cả nước, với chủng vi-rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm, trong những ngày gần đây liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây, cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn là rất lớn nếu không kịp thời có biện pháp mạnh để ngăn chặn. Quán triệt quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Nội vụ; thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện thực hiện nghiêm các nội dung như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện quán triệt đến viên chức và người lao động của đơn vị các chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19; quán triệt nội dung thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chuyển sang hoạt động trực tuyến nhằm bảo đảm kế hoạch công tác và yêu cầu phòng, chống dịch.

Đối với viên chức và người lao động cần phải đến làm việc trực tiếp tại Học viện, căn cứ các quy định của tại Chỉ thị số 17/CT-UBND và yêu cầu công việc, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện có văn bản (điện tử) gửi Văn phòng qua email (vanphong@napa.vn) tổng hợp, báo cáo Giám đốc Học viện phê duyệt.

3. Căn cứ vào danh sách đã được Giám đốc Học viện phê duyệt, giao Văn phòng thực hiện cấp giấy xác nhận di chuyển từ nơi cư trú đến Học viện đối với viên chức và người lao động cần đến làm việc trực tiếp tại Học viện.

4. Viên chức và người lao động Học viện cần nêu gương trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, cần làm việc trực tiếp tại Học viện. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác…

Viên chức và người lao động Học viện cần quán triệt sâu sắc, đồng thời động viên người thân trong gia đình thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “mỗi người dân phải là 1 chiến sĩ, mỗi gia đình là 1 pháo đài, chung tay chống dịch”; ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng, để cùng cộng đồng, chính quyền các cấp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh.

5. Văn phòng Học viện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị thường trực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an ninh, an toàn Học viện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

6. Ban Quản lý bồi dưỡng, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phối hợp với các khoa chuyên môn bảo đảm kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

7. Các Phân viện căn cứ vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

8. Tạp chí Quản lý nhà nước, Cổng Thông tin điện tử Học viện đẩy mạnh truyền thông về việc đề cao cảnh giác với dịch bệnh, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chuyển sang hoạt động trực tuyến nhằm bảo đảm kế hoạch công tác. Viên chức và người lao động Học viện cần quán triệt sâu sắc, đồng thời động viên người thân trong gia đình thực hiện đúng tinh thân chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “mỗi người dân phải là 1 chiến sĩ, mỗi gia đình là 1 pháo đài, chung tay chống dịch”; ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng để cùng cộng đồng, chính quyền các cấp kiểm soát, ngân chặn dịch bệnh.

Toàn văn Công văn số 953/HCQG: 

20210725_130801

20210725_130818

Như Ngọc

Comments are closed.