Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện mở rộng

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác, sáng ngày 08/12/2020 tại Phòng Truyền thống, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng theo hình thức trực tuyến, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện. 

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban điều hành Ban Tổ chức cán bộ trình bày dự thảo báo cáo công tác tổ chức, cán bộ với các nội dung: số lượng người làm việc tại Học viện; báo cáo nhu cầu tổ chức lại các đơn vị cấp phòng, bộ môn và tương đương của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; kế hoạch giải quyết lao động hợp đồng sau khi thi tuyển viên chức (đợt 1, đợt 2 năm 2020); công tác rà soát, thẩm tra hồ sơ công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và nghe TS. Vũ Duy Duẩn – Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính trình bày dự thảo báo cáo về tự chủ tài chính của Học viện giai đoạn 2021 – 2023…

IMG_9075

ThS. Nguyễn Huy Hoàng báo cáo tại Hội nghị

IMG_9076

TS. Vũ Duy Duẩn báo cáo tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức cán bộ và Ban Kế hoạch – Tài chính, các đại biểu dự họp đã trao đổi và đóng góp ý kiến trên tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, cởi mở vì mục tiêu chung là xây dựng Học viện ngày càng phát triển ổn định và bền vững đối với việc xác định số người làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc; vấn đề sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị cấp phòng, bộ môn và tương đương; phương hướng giải quyết số lao động hợp đồng sau khi tổ chức thi tuyển viên chức; công tác tự chủ tài chính…trên cơ sở bám sát các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước tại các văn bản: Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việ trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Văn bản hợp nhất số 04/NĐHN-BNV về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Kết luận số 484/KL-BNV của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện Hành chính Quốc gia…

IMG_9070

TS. Đặng Xuân Hoan kết luận Hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự; phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan đã ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp hết sức thẳng thắn, có trọng tâm, đi sâu vào phân tích kỹ lưỡng các nội dung của từng vấn đề đặt ra. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, muốn Học viện phát triển xứng đáng với vị thế của mình thì không có cách nào khác là phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Hội nghị thống nhất cao giao Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và tự chủ tài chính của Học viện giai đoạn 2021 – 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện cũng như Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. TS. Đặng Xuân Hoan cũng yêu cầu các đồng chí Bí thư Chi bộ, Lãnh đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt rộng rãi tới toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động nắm rõ các chủ trương, phương hướng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đối với các nội dung nêu trên với tinh thần công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_9072

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại Hội nghị

IMG_9098

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại Hội nghị

IMG_9088

TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

IMG_9090

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

IMG_9103

TS. Bùi Huy Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Chi bộ. Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị

IMG_9080

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị

IMG_9083

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ. Trưởng khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội nghị

IMG_9079

TS. Nguyễn Quang Vinh – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước phát biểu tại Hội nghị

IMG_9097

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng phát biểu tại Hội nghị

IMG_9092

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại Hội nghị

IMG_9093

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc  Thường trực Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại Hội nghị

IMG_9084

TS. Đặng Thành Lê – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại Hội nghị

IMG_9102

TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện phát biểu tại Hội nghị

IMG_9085

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội nghị

IMG_9104

PGS.TS. Hoàng Mai – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu tại Hội nghị

IMG_9067

Các đại biểu dự Hội nghị

Trần Trung

Comments are closed.