Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017

Sáng ngày 18/1/2016, tại Hội trường lớn Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2016.

Tham dự hội nghị có: PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách, điều hành Học viện; TS. Lê Như Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện; PGS.TS Lưu Kiếm Thanh, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh, Phó Giám đốc Học viện; TS. Chu Xuân Khánh, Chủ tịch công đoàn Học viện và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Học viện; các GS, PGS, giảng viên cao cấp và chuyên viên cao cấp của Học viện đang công tác tại Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Học viện, Bí thư Đoàn Thanh niên; các đồng chí trong Ban Thanh tra Nhân dân; các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viên; đại diện lãnh đạo các cơ sở phân viện thuộc Học viện đặc biệt là sự có mặt của các đại biểu vinh dự được bầu từ Hội nghị cán bộ công chức, viên chức cấp cơ sở của Học viện.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo về công tác tài chính và tình hình thu  – chi sử dụng Quỹ Phúc lợi của Học viện; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại Học viện; Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2016 và phương hướng năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng hợp ý kiến của CB, VC và người lao động tại Hội nghị cấp cơ sở; các cá nhân, đơn vị có liên quan giải trình…. Các đơn vị trực thuộc Học viện và  đông đảo cán bộ, công chức viên chức đang làm việc tại Học viện cũng đã tham gia thảo luận, trình bày các tham luận và phát biểu ý kiến trong Hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Học viện đã đạt được trong năm 2016.

_MG_9892

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bước vào năm 2017 với yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, trách nhiệm của Học viện trong xây dựng nền hành chính kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân đòi hỏi Học viện cần có những bước chuyển mình thực sự với phương châm: Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ Nội vụ giao, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

Một là, tiếp tục liên hệ chặt chẽ Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan về việc trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Sau đó, Học viện cần sớm ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Hai là, tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia. Tập trung đẩy mạnh việc triển khai Đề án vị trí việc làm, sắp xếp lại lao động cho khoa học và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công việc và đời sống của người lao động.

Ba là, tiếp tục triển khai xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất của Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ sở, phân viện nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng theo ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; mở rộng quy mô các lớp bồi dưỡng theo chức danh: lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp vụ và lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác đào tạo đại học, sau đại học. Thực hiện công tác tuyển sinh đại học, sau đại học nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế. Hoạt động hợp tác quốc tế tập trung vào hai trọng tâm lớn là: Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực và công tác nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên; duy trì các đối tác truyền thống, mở rộng liên kết tổ chức các khóa bồi dưỡng cho công chức, viên chức của các quốc gia trông khu vực.

Bảy là, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học. Các đề tài nghiên cứu cần bám sát các chuyên ngành đào tạo của Học viện và gắn với thực tiễn.

Tám là, đẩy nhanh tiến độ biên soạn giáo trình cử nhân, đề cương chi tiết các học phần chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất đổi mới chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy của Học viện Hành chính Quốc gia. Chú ý bám sát khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được ban hành để kịp thời cập nhật, đổi mới chương trình, tài liệu giảng dạy.

Nhân dịp năm mới 2017 và chuẩn bị đón mừng Xuân Đinh Dậu, Thứ trưởng Triệu Văn Cường gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công  tới các vị đại biểu cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia và gia đình.

Một số hình ảnh của buổi Hội nghị:

ThS. Bùi Huy Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị

ThS. Bùi Huy Tùng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chương trình làm việc

PGS.TS Lê Như Thanh - Phó Giám đốc thường trực Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc thường trực Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh - Phó Giám đốc Học viện trình bay báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng phấn đấu năm 2017

PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện trình bay báo cáo tổng kết năm 2016
và phương hướng phấn đấu năm 2017

Đ/c Nguyễn Thị Quy - Trưởng phòng KH-TC Báo cáo về công tác tài chính và thu-chi Quỹ Phúc lợi cơ quan

Đ/c Nguyễn Thị Quy – Trưởng phòng KH-TC Báo cáo về công tác tài chính và thu-chi Qũy Phúc lợi cơ quan

TS. Nguyễn Thị Thu Vân- Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Báo cáo kết quả thực hiện QUy chế Dân chủ

TS. Nguyễn Thị Thu Vân- Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Dân chủ

PGS.TS Lương Thanh Cường - Trưởng Ban TTND Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân

PGS.TS Lương Thanh Cường – Trưởng Ban TTND Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân

TS. Chu Xuân Khánh - Chủ tịch Công đoàn Báo cáo tổng hợp ý kiến của CB, VC và NLĐ tại Hội nghị cấp cơ sở

TS. Chu Xuân Khánh – Chủ tịch Công đoàn Báo cáo tổng hợp ý kiến của CB, VC và NLĐ tại Hội nghị cấp cơ sở
và Công bố các Quyết định khen thưởng của Công đoàn

_MG_9875

_MG_9881

Các đại biểu trình bày tham luận và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 Hương Liên

Comments are closed.