Hội nghị điển hình tiên tiến Học viện Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2020 – 2025

(napa.vn) – Chiều ngày 19/6/2020, tại Hội trường lớn Trụ sở chính tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Hội nghị tổng kết, đánh giá những thành tích, kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2015 – 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tiếp theo, đồng thời, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Văn Thủy – Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Đức Toàn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ cùng các đồng chí chuyên viên Phòng Thi đua – Khen thưởng, Bộ Nội vụ. Về phía Học viện có đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Đinh Văn Tiến – Nguyên Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Lưu Kiếm Thanh – Nguyên Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị cùng 197 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện.

IMG_3348

Đồng chí Đặng Xuân Hoan phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Hoan nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng 5 năm qua của Học viện; là ngày hội tôn vinh những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của Học viện đã được lựa chọn từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện trong thời gian qua. Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần này là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua.

IMG_3353

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp trình bày dự thảo Báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Học viện đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2020 – 2025 của Học viện. Báo cáo đã đánh giá khách quan, toàn diện và chỉ rõ những thành tựu và một số hạn chế, đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng của Học viện trong giai đoạn tới.

IMG_3358

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn bày tỏ niềm vui mừng được đến dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện là đơn vị thứ 3 trong số các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tổ chức Hội nghị đúng theo kế hoạch đã đề ra. Đồng chí thống nhất cao với báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giai đoạn 2020 – 2025 của Học viện. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn tin tưởng trong thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ giao phó.

IMG_3375

Đồng chí Đặng Xuân Hoan tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến

IMG_3392

Đồng chí Vũ Thanh Xuân tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến

IMG_3419

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến

Phát biểu tổng kết và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, đồng chí Đặng Xuân Hoan nhấn mạnh để công tác thi đua khen thưởng của Học viện tiếp tục đạt được những kết quả to lớn, thực sự phát huy vai trò là động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Học viện trong giai đoạn tới, công tác thi đua, khen thưởng cần được tiếp tục đổi mới. Cụ thể như sau: 

Một là, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng. Trước hết là nhận thức của cả tập thể công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước như lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hằng ngày. Thật ra, công việc hằng ngày chính là nền tảng thi đua”. Thi đua là việc làm thiết thực, gắn với công việc hằng ngày của mỗi người. Mỗi người cố gắng làm tốt và làm tốt hơn công việc của mình vì lợi ích của bản thân, của đơn vị, của Học viện, của cộng đồng và của đất nước. Công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ của toàn thể Học viện dưới sự lãnh đạo của cấp ủy gắn với trách nhiệm của người đứng đầu chứ không phải của bộ máy chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng.

Hai là, các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng công chức, viên chức, người lao động. Cần có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các phong trào, các đợt thi đua, cần có sự lồng ghép, gắn kết về tiêu chí, chỉ tiêu và cả biện pháp phát động, tổ chức với nhau để tạo ra phong trào thi đua sinh động và hiệu quả. Đặc biệt, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cần được đẩy mạnh, làm nền tảng và tạo động lực để đưa các phong trào thi đua lên một tầm vóc mới.

Ba là, cần chú trọng tăng cường năng lực và chất lượng đội ngũ và thường xuyên đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cần chú trọng thực hiện công tác khen thưởng một cách thường xuyên, khắc phục tình trạng chỉ có một số ít đơn vị khác cùng có nhiều gương tốt, xứng đáng nhưng vì không chú ý tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng nên không đủ điều kiện khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua – Khen thưởng.

Bên cạnh đó, cũng cần khắc phục hiện trạng khen thưởng theo kiểu “khen từ trên xuống” và “có đề nghị được khen mới có thể được khen”. Việc khen thưởng không chỉ tập trung vào những công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà phải quan tâm đến mọi công chức, viên chức, người lao động với cách tiếp cận theo vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công. Mặt khác, cần tránh tình trạng ham thích danh hiệu khen thưởng mà kết quả làm việc, hiểu quả công việc không cao. Trong thực tế, có rất nhiều tấm gương chỉ tập trung làm việc tốt mà không nhằm để được biểu dương, khen thưởng, thậm chí không muốn làm hồ sơ thành tích để đề nghị khen thưởng dù thành tích rất xứng đáng. Học viện cần chú ý phát hiện và chủ động hướng dẫn, trợ giúp, thậm chí chủ động làm thủ tục khen thưởng đối với những điển hình xứng đáng, nhất là những tấm gương của những người lao động trực tiếp, những người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Bốn là, việc xem xét và quyết định khen thưởng phải thực sự công bằng, khách quan, có như vậy mới trở thành động lực nâng cao hiệu quả công tác, mới tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

IMG_3448

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho Ban Tổ chức cán bộ và Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Anh – Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định khen thưởng: (1) Quyết định số 1668/QĐ-HCQG ngày 15/6/2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2015 – 2020 cho 09 tập thể và 51 cá nhân; (2) Quyết định số 1133/QĐ-BNV ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019, trong số 08 đơn vị và 27 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đạt “Thành tích 02 năm liên tục 2018 – 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Học viện có 02 đơn vị và 02 cá nhân được nhận Bằng khen; (3) Quyết định số 1134/QĐ-BNV ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019, trong số 12 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2019, Học viện có 02 đồng chí: Nguyễn Tiến Hiệp – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự vinh dự nhận danh hiệu; (4) Quyết định số 1135/QĐ-BNV ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019, trong số 42 đơn vị được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc theo quyết định, Học viện có 11 tập thể được nhận danh hiệu; (5) Quyết định số 1138/QĐ-BNV ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019, trong số 12 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ Nội vụ theo quyết định, Học viện có 02 đơn vị vinh dự được nhận cờ thi đua là Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự và Ban Tổ chức cán bộ.

IMG_3450

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 02 đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp và Nguyễn Thị Thanh Thủy

Các đồng chí đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Lãnh đạo Học viện đã trang trọng trao tặng các danh hiệu cho các tập thể, cá nhân được tôn vinh. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, những tấm gương được tôn vinh tại Hội nghị thực sự là những tấm gương đẹp, những bông hoa làm cho vườn hoa của Học viện thêm rực rỡ. Đó là những ngọn đèn, những ngôi sao sáng cho những người chưa cố gắng lao động và cống hiến cho Học viện sẽ cố gắng, những người đã cố gắng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và tạo ra khí thế mới, tinh thần mới trong việc quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XI, xây dựng Học viện phát triển toàn diện, bền vững, sớm trở thành trung tâm bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

IMG_3328

IMG_3337

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

IMG_3363

TS. Bùi Thị Ngọc Mai – Giảng viên Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự tham luận tại Hội nghị

IMG_3367

ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền – Giảng viên Bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính, Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh tham luận tại Hội nghị

IMG_3338

Các đại biểu tham dự Hội nghị

IMG_3371

Đồng chí Lê Hoàng Anh – Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định khen thưởng

IMG_3380

IMG_3383

IMG_3388

Đồng chí Đặng Xuân Hoan tặng Giấy khen và chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân điển hình tiên tiến

IMG_3396

IMG_3397

IMG_3398

IMG_3414

Đồng chí Vũ Thanh Xuân tặng Giấy khen và chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân điển hình tiên tiến

IMG_3421

IMG_3430

IMG_3433

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế tặng Giấy khen và chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân điển hình tiên tiến

IMG_3435

IMG_3440

IMG_3445

Đồng chí Đặng Xuân Hoan tặng Giấy khen và chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể điển hình tiên tiến

IMG_3452

IMG_3454

IMG_3455

IMG_3462

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

IMG_3476

 Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Trần Trung – Hoàng Hậu

Comments are closed.