Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2021

(napa.vn) – Sáng 30/3/2021, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2021.

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và các Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và khu vực Tây Nguyên.

Hội nghị đã tập trung phản ánh tình hình hoạt động của Học viện trên các mặt công tác trong Quý I, đồng thời thảo luận, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và Quý II của Học viện.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

IMG_3006

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu trình bày dự thảo báo cáo công tác

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và Quý II năm 2021.

Báo cáo nêu rõ các nhiệm vụ trong Quý I năm 2021 của Học viện cơ bản đảm bảo các yêu cầu về tiến độ thực hiện. Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: triển khai thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng cấp vụ, sở, huyện, bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội; ban hành kế hoạch bồi dưỡng năm 2021; tổ chức các khóa bồi dưỡng theo kế hoạch; tổ chức tập huấn và phân công giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Công tác đào tạo Đại học: tổ chức quản lý các lớp đào tạo đại học chính quy ngành QLNN theo đúng quy định; tổ chức thi tốt nghiệp lần thứ 2 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 17, xây dựng, tổ chức kế hoạch thực tập đối với sinh viên khóa 18.

Công tác đào tạo sau đại học: tổ chức tuyển sinh và khai giảng các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021; chuẩn bị tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2021; tổ chức các lớp đào tạo, bảo vệ luận văn bằng hình thức trực tuyến.

Công tác hợp tác quốc tế: nghiên cứu xây dựng, triển khai đề án chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ giai đoạn 2019-2030 theo sự phân công của Bộ Nội vụ đối với Học viện; tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trường Đại học Anh quốc Việt Nam; quản lý và hỗ trợ học viên Lào đang học tập tại Học viện.

Công tác tổ chức cán bộ: tổ chức buổi làm việc với Thứ trưởng Triệu Văn Cường và các đơn vị chức năng thuộc Bộ về triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Học viện; tiếp tục triển khai công tác tinh giản biên chế năm 2021; chuẩn bị báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg; chuẩn bị công tác tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021…

Công tác biên tập, xuất bản tạp chí, tư liệu, xuất bản, thư viện, đào tạo trực tuyến; công tác văn phòng và cơ sở vật chất tiếp tục triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

IMG_3039

TS. Đặng Xuân Hoan kết luận Hội nghị

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Học viện, TS. Đặng Xuân Hoan đã kết luận một số nội dung: 1. Giao Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường chủ trì, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg trình Bộ Nội vụ phê duyệt; đôn đốc các khoa và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng tài liệu bồi dưỡng Hội đồng nhân dân các cấp (hoàn thiện trong tháng 6/2021); 2. Giao Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Đăng Quế chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, mua phần mềm ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Học viện và các Phân viện cử người bám sát để triển khai đồng bộ ứng dụng CNTT trong toàn hệ thống Học viện; 3. Giao Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện khẩn trương xây dựng, nâng cấp phòng ghi hình trực tuyến và xây dựng bào giảng điện tử chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng trên cơ sở nguồn thu của bồi dưỡng từ xa; 4. Ban Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị kiện toàn nhân sự, sắp xếp nhân sự làm việc tại các phòng Công nghệ thông tin, Lưu trữ và Kế toán – Tài vụ, tiếp tục thực hiện điểm danh bằng vân tay, đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19; 5. Các khoa kiện toàn nhân sự, tuyển dụng mới các tiến sĩ, giảng viên cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn trên cơ sở số lượng người làm việc đã được phê duyệt; 6. Giao Ban Quản lý bồi dưỡng tham mưu văn bản thống nhất trả lời công văn của các đơn vị đề nghị mở lớp bồi dưỡng tại địa phương, đơn vị; 7. Viện Nghiên cứu khoa học hành chính đôn đốc các chủ nhiệm đề tài các cấp triển khai thực hiện đề tài đúng tiến độ; 8. Ban Kế hoạch tài chính triển khai kế hoạch kiểm tra quyết toán của các đơn vị; 9. Văn phòng Học viện tham mưu, ban hành quy chế quản lý lớp học thông qua hệ thống công nghệ thông tin; 10. Các phân viện chuẩn bị nội dung báo cáo cho đoàn khảo sát của Bộ nội vụ theo Kế hoạch số 1263/KH-BNV.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_3010

TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị

IMG_3018

PGS.TS. Hoàng Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu tại Hội nghị

IMG_3021

ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Phó trưởng Ban phụ trách, điều hành Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

IMG_3024

ThS. Nguyễn Minh Tuấn – Chánh Văn phòng Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

IMG_3028

TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính phát biểu tại Hội nghị

IMG_3035

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội nghị

IMG_3004

Các đại biểu dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến tại 03 Phân viện

Trần Trung – Như Ngọc

Comments are closed.