Hội nghị hướng dẫn xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, hạng và chức danh nghề nghiệp viên chức đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ

Ngày 24/11/2014, tại Phòng Truyền thống Học viện, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch  công chức, hạng và chức danh nghề nghiệp viên chức đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của TS. Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Quốc Khánh – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Nội vụ; TS. Lê Như Thanh – Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Hành chính Quốc gia cùng các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ (Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức Nhà nước). Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của việc xác định vị trí việc làm và coi đây là một trong những khâu then chốt trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Bộ Nội vụ phải là đơn vị tiên phong trong việc thực hiện kết hợp vị trí việc làm với tiêu chuẩn chức danh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả các lĩnh vực quản lý của Bộ. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cũng giao nhiệm vụ từ nay đến cuối năm các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ phải triển khai và hoàn thành công tác này để theo kịp tiến độ chung của Bộ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Chuyên viên cao cấp Bùi Huy Hưng (Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ) hướng dẫn phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, hạng và chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu chia sẻ, giải đáp thắc mắc và thực hiện mẫu việc xác định vị trí việc làm cụ thể./. Một số hình tại tại Hội nghị:

TS. Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị

TS. Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị

Chuyên viên cao cấp Bùi Huy Hưng hướng dẫn phương pháp xác định vị trí việc làm

Chuyên viên cao cấp Bùi Huy Hưng hướng dẫn phương pháp xác định vị trí việc làm

ThS.CVCC. Vũ Văn Thành – Chánh Văn phòng Học viện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS.CVCC. Vũ Văn Thành – Chánh Văn phòng Học viện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

(Trần Toàn Trung)

 

Comments are closed.