Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(napa.vn) – Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, đúng Điều lệ quy định, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau khi bế mạc Đại hội, vào 17h00’ ngày 18/6/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. 

Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy Học viện khóa X chủ trì Hội nghị. Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Xuân Hoan chúc mừng các đồng chí tham dự Hội nghị được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Học viện khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị lần thứ nhất có ý nghĩa vô cùng quan trọng để bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra. Đồng chí Đặng Xuân hoan đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành căn cứ các quy định hiện hành và đề án nhân sự đã được cấp trên phê duyệt phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong quá trình thực hiện các công việc của Hội nghị.

IMG_3263 Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện nội dung chương trình, Hội nghị đã tiến hành kiểm phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Học viện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đại hội bỏ phiếu, kết quả do Ban kiểm phiếu tại Hội nghị công bố, đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy Học viện khóa X được Đại hội tín nhiệm rất cao giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Học viện khóa XI. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí: Lương Thanh Cường, Đặng Xuân Hoan, Nguyễn Đăng Quế, Bùi Huy Tùng, Nguyễn Thị Thu Vân.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan được Hội nghị tín nhiệm tuyệt đối (15/15 phiếu, đạt tỷ lệ 100%) bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Học viện khóa XI. Đồng chí Lương Thanh Cường và đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Học viện.

Hội nghị cũng đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Học viện khóa XI gồm 5 đồng chí: Lê Hoàng Anh, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Thị Quy, Bùi Huy Tùng, Nguyễn Quang Vinh. Đồng chí Bùi Huy Tùng được Hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện khóa XI.

IMG_3265

Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy Học viện phát biểu bế mạc Hội nghị

Với tinh thần làm việc dân chủ, khách quan, đoàn kết và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đã hoàn thành chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Hoan yêu cầu mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết để cùng tập thể Đảng ủy Học viện lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XI Đảng bộ Học viện đã đề ra; đồng chí cũng đề nghị Văn phòng Đảng ủy Học viện sớm hoàn thiện hồ sơ Đại hội theo quy định để trình Đảng ủy Bộ Nội vụ phê duyệt và tham mưu xây dựng chương trình hành động nhằm đưa Nghị quyết vào thực tiễn./.

Trần Trung – Hoàng Hậu

Comments are closed.