Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ

(napa.vn) – Chiều ngày 25/4/2019, tại Trụ sở chính Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 (Quyết định số 05) của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Đồng chí Trương Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các Đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương: Đồng chí Vũ Thị Mai – Thứ trưởng Bộ Tài chính, Đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Đồng chí Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Đồng chí Nguyễn Đức Bình – Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đồng chí Phạm Hoàng Mai – Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Đồng chí Trần Văn Thịnh – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên (Bộ Khoa học và Công nghệ); đại diện các Vụ chức năng của Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, PGS.TS. Lương Thanh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Đăng Quế – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện, lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội và lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quyết định số 05 của Thủ tướng Chính phủ, TS. Đặng Xuân Hoan nêu bật ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Quyết định – một điểm mốc trong lịch sử 60 năm phát triển của Học viện, Quyết định số 05 đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm đối với Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian tới, định hướng tập trung sâu vào nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo sau đại học nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho hệ thống chính trị, khu vực hành chính công và xã hội; nghiên cứu khoa học hành chính và chính sách và tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt của Học viện.

IMG_7548

TS. Đặng Xuân Hoan báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quyết định số 05

Quyết định số 05 được Thủ tướng Chính phủ ban hành là một cơ hội lớn để Học viện kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự tạo ra bộ máy phù hợp, năng động hơn, hoạt động hiệu quả hơn trong tình hình mới. Đến thời điểm hiện tại, cơ cấu tổ chức của Học viện đã sắp xếp hợp lý về chức năng, khắc phụ sự chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống chức năng nhiệm vụ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện giảm từ 22 xuống còn 17, các đơn vị bên trong của các đơn vị thuộc và trực thuộc giảm từ 96 đơn vị cấp phòng và tương đương xuống còn 92 đơn vị; số viên chức và người lao động của Học viện từ tháng 3/2018 đến nay đã giảm 89 người, chiếm tỷ lệ 10,2%. Học viện đã ban hành 17 Quyết định của Giám đốc Học viện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc, trực thuộc; ban hành 14 quy chế quản lý nội bộ; tiến hành bồi dưỡng gần 22.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2018 (tăng 1,6 lần so với năm 2017), hoạt động đào tạo sau đại học được mở rộng với 01 chuyên ngành tiến sĩ và 05 chuyên ngành thạc sĩ; công tác nghiên cứu khoa học có sự chuyển mình theo hướng tập trung phục vụ trực tiếp nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn, tham mưu giải quyết các vấn đề cấp thiết của quản lý nhà nước, cải cách hành chính; hợp tác quốc tế từng bước được đẩy mạnh, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm quốc tế, thu hút nhiều học giả có uy tín đến làm việc, trao đổi tại Học viện góp phần đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Học viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Bộ Nội vụ phân công, điển hình là kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và nhận được sự đánh giá cao của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương.

Giám đốc Học viện nhấn mạnh: có được những kết quả trên là do công chức, viên chức và người lao động Học viện chủ động nghiên cứu, nắm vững nội dung, tinh thần của Quyết định, đảm bảo nhận thức thống nhất về nội dung Quyết định; luôn phát huy tinh thần dân chủ, minh bạch, trách nhiệm trong quá trình thực hiện Quyết định, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn lắng nghe và trân trọng các ý kiến của viên chức và người lao động, có lộ trình, bước đi cụ thể, xác định rõ mục tiêu và kết quả cần đạt được trong quá trình thực hiện Quyết định; Học viện tích cực, chủ động trong thực hiện đồng thời thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đảm bảo thực hiện hiệu quả Quyết định. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quyết định số 05 cũng còn một số hạn chế, tồn tại như việc tuyên truyền chưa sâu, có những nhiệm vụ các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện chưa nắm vững và chủ động trong quá trình thực hiện; việc kiện toàn tổ chức và nhân sự của Học viện cần có thêm thời gian, lộ trình để hoàn thành các công việc; nhiệm vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức được tăng cường, tuy nhiên, các mặt công tác khách như nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cần tiếp tục được đẩy mạnh với kết quả cụ thể và bền vững hơn.

IMG_7570

TS. Đặng Xuân Hoan báo cáo một số nội dung kiến nghị, đề xuất của Học viện

Căn cứ những thuận lợi và khó khăn qua 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 05, Học viện mạnh dạn kiến nghị, đề xuất với Thủ tưởng Chính phủ các nội dung: (1) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương giao Học viện thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng đầu vào công chức; (2) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan về chủ trương đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất của Học viện theo hướng đầu tư tại chỗ của Học viện tại Hà Nội và Phân viện tại TP.Hồ Chí Minh, bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ về đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; (3) Thủ tướng Chính phủ cho phép Học viện tham gia đào tạo nội dung quản lý nhà nước đối với các lớp dự nguồn cao cấp nhằm phát huy được lợi thế của Học viện, đồng thời khẳng định được vai trò đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt của Học viện; (4) Thủ tướng Chính phủ giao Học viện chủ trì công tác rà soát, xây dựng, ban hành hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh; (5) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện chủ trì một chương trình đề tài khoa học cấp nhà nước.

Học viện cũng kiến nghị, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ: (1) Thí điểm trao quyền tự chủ về tổ chức, nhân sự đối với Học viện làm cơ sở để thực hiện tự chủ về tài chính; (2) Phê duyệt Chiến lược phát triển của Học viện, phê duyệt Đề án phân cấp, ủy quyền đối với Học viện trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhân sự, tài chính, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học; (3) Xây dựng cơ chế thí điểm cho phép biệt phái công chức, viên chức của Học viện đến công tác tại các Bộ, ngành, địa phương nhằm tạo điều kiện cho công chức, viên chức của Học viện tiếp cận với thực tiễn đời sống quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng bài giảng.

IMG_2734

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

IMG_7559

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

IMG_7569

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị

IMG_7574

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

IMG_7562

Đồng chí Phạm Hoàng Mai – Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phát biểu tại Hội nghị

IMG_7564

Đồng chí Trần Văn Thịnh – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và đại diện các Bộ, ngành Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Học viện đạt được trong 01 năm qua, các đồng chí cũng trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đối với những kiến nghị, đề xuất của Học viện về tài chính, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng công chức, viên chức, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất…trên tinh thần tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để Học viện phát triển xứng đáng với vị thế đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

IMG_2798

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương đối với các kết quả đạt được, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nội vụ, sự cố gắng của Học viện trong 01 năm thực hiện Quyết định số 05. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước do Chính phủ phát động và lãnh đạo đang được triển khai quyết liệt ở mọi cấp, mọi ngành và các địa phương trong toàn quốc, trong đó có vai trò của Học viện Hành chính Quốc gia là rất quan trọng. Học viện phải tích cực, chủ động gánh vác một phần trách nhiệm trong xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thông qua chức năng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về quản lý công, chính sách công. Để thực hiện những nhiệm vụ nêu trên và xây dựng Học viện phát triển, thể hiện đầy đủ tính chất, vị trí của một đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Học viện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 05, chủ động nghiên cứu sâu hơn, toàn diện các quy định; đề xuất chiến lược phát triển của Học viện với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về hành chính công, chính sách công, quản trị công, về nghiên cứu khoa học hành chính, khoa học chính sách. Học viện cần xác định tầm nhìn 10 năm, 20 năm và xa hơn trong tương lai. Phải có khát vọng vươn lên trở thành một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực Đông Nam Á và Châu Á – Thái Bình Dương, đủ năng lực đảm nhận những trọng trách lớn lao trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, khẳng định vị thế không thể thay thế để mỗi lần nhắc đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cao, cấp chiến lược là nhắc đến Học viện Hành chính Quốc gia.

Thứ hai, trong đào tạo, bồi dưỡng, Học viện cần quán triệt sâu sắc nguyên tắc người học là trung tâm, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là trọng yếu nhất. Mọi nỗ lực đổi mới cần hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; quá trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện phải là quá trình phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để người học có tâm lực, động lực cao hơn, tri thức, kỹ năng tốt hơn. Các thầy cô giáo tại Học viện phải thực sự là bậc thầy về tri thức lý thuyết và thực tiễn.

Thứ ba, Học viện cần đổi mới các chương trình, giáo trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng. Nội dung chương trình, giáo trình và tài liệu phải gắn kết với nhu cầu và yêu cầu thực tiễn, bù đắp những thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời trang bị những nền tảng cần thiết cho công việc trong tương lai. Học viện nghiên cứu, đề xuất để tổ chức đào tạo chất lượng cao, bồi dưỡng tinh hoa về quản lý công, chính sách công cho cán bộ chiến lược các cấp.

Thứ tư, Học viện cần đặc biệt nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nâng cao tính độc lập, sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tiễn sâu sắc. Các sản phẩm khoa học phải góp phần tạo ra tri thức mới phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tiên phong, những nhà quản lý chiến lược có tầm nhìn toàn cầu, rộng mở, có khả năng gánh vác những trọng tách của đất nước.

Thứ năm, đổi mới phương pháp dạy và học tại Học viện. Phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cũng cần được đa dạng hóa, hiện đại hóa. Muốn vậy, Học viện cần có hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng đủ mạnh. Học viện cần nghiên cứu, đề xuất cụ thể để Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch đầu tư, đảm bảo hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất.

IMG_8659

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà lưu niệm cho Học viện

Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ sự tin tưởng với truyền thống vẻ vang, đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành và tinh thần đoàn kết của tập thể công chức, viên chức, người lao động, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó, khẳng định vị thế trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Nhân dịp đến thăm và dự Hội nghị tại Học viện, Phó Thủ tướng Thường trực cũng đã tham quan bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quản lý đào tạo sau đại học, phòng đào tạo trực tuyến và lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương. Tại các địa điểm trên, Phó Thủ tướng Thường trực đã ân cần trao đổi với các thí sinh đến nộp hồ sơ dự tuyển đào tạo sau đại học và giảng viên, học viện lớp bồi dưỡng cấp Vụ./.

Một số hình ảnh của Phó Thủ tướng Thường trực tại Học viện:

IMG_2681

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện giới thiệu công tác đào tạo trực tuyến với Phó Thủ tướng Thường trực

IMG_8493

Phó Thủ tướng Thường trực thăm hỏi viên chức, người lao động Ban Quản lý đào tạo sau đại học

IMG_8521

PGS.TS. Hoàng Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo sau đại học giới thiệu với Phó Thủ tướng Thường trực hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quản lý đào tạo sau đại học

IMG_8576

Phó Thủ tướng Thường trực ân cần trao đổi với thí sinh Nguyễn Thị Khánh Thu – Thí sinh đến nộp hồ sơ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quản lý đào tạo sau đại học

IMG_8587

Phó Thủ tướng Thường trực tham quan cơ sở vật chất của Học viện

IMG_8601

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện báo cáo hiện trạng cơ sở vật chất tại Hà Nội với Phó Thủ tướng Thường trực

IMG_8681

IMG_8686

Phó Thủ tướng Thường trực thăm hỏi học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ và tương đương được triển khai theo hình thức đào tạo trực tuyến giữa 3 địa điểm: Trụ sở chính tại Hà Nội, Phân viện tại TP.Hồ Chí Minh và Phân viện khu vực Tây Nguyên

IMG_8697

Phó Thủ tướng Thường trực ân cần trao đổi với TS. Đinh Văn Minh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), giảng viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

IMG_2872

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Học viện

Hoài Thu – Trần Trung

Comments are closed.