Hội thảo khoa học góp ý bản thảo giáo trình, tài liệu học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch được Giám đốc Học viện phê duyệt, chiều ngày 03/12/2020, tại Phòng Truyền thống Học viện, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học góp ý bản thảo giáo trình, tài liệu học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Hoàng Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính; các giảng viên, nhà khoa học của Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; thành viên Tổ biên soạn giáo trình Những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp, Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, Luật Hành chính.

IMG_8877

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh nhấn mạnh Hội thảo được tổ chức căn cứ theo Quyết định số 925/QĐ-HCQG ngày 18/5/2020 của Giám đốc Học viện về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện, dự toán chi tiết năm 2020 Đề án “biên soạn đề cương chi tiết, tài liệu chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia” và Quyết định số 3208/QĐ-HCQG ngày 07/10/2020 của Giám đốc Học viện về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo góp ý giáo trình, tài liệu các học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia. Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn được lắng nghe các ý kiến góp ý của các nhà khoa học vào bản thảo giáo trình, tài liệu 03 học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính để Tổ biên soạn nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện trước khi xuất bản.

IMG_8882

TS. Lê Thị Hoa báo cáo quá trình biên soạn giáo trình

IMG_8885

TS. Đàm Bích Hiên báo cáo quá trình biên soạn giáo trình

IMG_8886

TS. Trần Thị Hải Yến báo cáo quá trình biên soạn giáo trình

Tại Hội thảo, TS. Lê Thị Hoa , TS. Đàm Bích Hiên và TS. Trần Thị Hải Yến đã thay mặt các Tổ biên soạn báo cáo tóm tắt quá trình biên soạn 03 giáo trình. Theo đó, 03 giáo trình đã được Tổ biên soạn tuân thủ theo đề cương chi tiết và tiến hành tổ chức các hội thảo góp ý theo đúng quy định. Mục đích và yêu cầu của 03 giáo trình phù hợp và sát với đối tượng cao học Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; các nội dung của giáo trình được triển khai đúng với mục tiêu đã được đặt ra, trong đó có các nội dung về, kiến thức, ky năng và thái độ; các mục với nội hàm có kết cấu logic; các mục và tiểu mục cũng như nội dung của mỗi chương có kết cấu chặt chẽ, mạc lạc, phù hợp với nội hàm tên của chương, với những nội dung dễ hiểu, dễ cập nhật, có tính chọn lọc và định hướng. Các nội dung đặt ra có tính khoa học, với nhiều ví dụ minh họa được trình bày rõ ràng, khái niệm được diễn giải chi tiết giúp học viên có thể tự nghiên cứu, bổ sung thêm tư liệu và phát huy được năng lực của người học. Việc triển khai những nội dung các chương đã bám sát theo yêu cầu đặt ra của chương trình.

IMG_8888

TS. Lê Cẩm Hà – Giảng viên Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo

IMG_8900

TS. Vũ Xuân Thanh – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu dự Hội thảo đã tham luận, góp ý nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung 03 giáo trình như: kiến nghị chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật về trình bày; kiến nghị kết cấu lại một số nội dung cho phù hợp và đảm bảo tính logic; bổ sung thêm câu hỏi ôn tập và tài liệu tham khảo ở mỗi chương; chú giải rõ một số từ viết tắt; bổ sung trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo; Tổ soạn thảo và Ban Tổ chức Hội thảo cần tham khảo nên ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học tại một số cơ sở đào tạo có truyền thống và thế mạnh của chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; cần làm nổi bật đặc trưng đào tạo chuyên ngành thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính của Học viện Hành chính Quốc gia so với các cơ sở đào tạo khác…Nhìn chung, các đại biểu đều thống nhất về cơ bản, bản thảo 03 giáo trình đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung, hình thức của giáo trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính theo quy định của Học viện và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IMG_8875

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh tổng kết Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu chân thành, cởi mở và đầy tâm huyết của các nhà khoa học tham dự Hội thảo đối với 03 giáo trình, coi đây là những đóng góp quan trọng và rất có ý nghĩa để Tổ biên soạn tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nhằm đáp ứng được chất lượng của giáo trình, hoàn thiện và đưa vào giảng dạy trong thời gian sớm nhất./.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

IMG_8872

TS. Lê Thị Hoa – Giảng viên Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

IMG_8893

TS. Nguyễn Quỳnh Nga – Giảng viên Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội thảo

IMG_8894

TS. Phạm Ngọc Huyền – Giảng viên Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội thảo

IMG_8890

TS. Phạm Thị Ninh – Giảng viên Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội thảo

IMG_8899

TS. Vũ Thị Minh Ngọc – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo

IMG_8942

TS. Vũ Văn Tính – Giảng viên Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội thảo

Trần Trung

Comments are closed.