Hội thảo khoa học góp ý bản thảo giáo trình, tài liệu học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch được Giám đốc Học viện phê duyệt, sáng ngày 06/11/2020, tại Phòng Truyền thống Học viện, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học góp ý bản thảo giáo trình, tài liệu học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công. Hội thảo được tổ chức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội với 03 Phân viện tại TP.Huế, khu vực Tây Nguyên và tại TP.Hồ Chí Minh. PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Nguyên Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Hoàng Mai – Đảng ủy viên, Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học; các giảng viên, nhà khoa học của các Khoa chuyên môn; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; thành viên Tổ biên soạn 11 giáo trình: Quản lý công vụ, công chức; Kỹ năng quản lý, điều hành tổ chức công; Phân cấp quản lý trong hành chính nhà nước; Hành chính so sánh; Chính trị học trong quản lý công; Chính sách an sinh xã hội; Chính sách giáo dục, y tế; Chính sách kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa; Kỹ năng quản trị sự thay đổi và rủi ro; Pháp luật trong quản lý công; Phòng, chống tham nhũng trong quản lý công.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh nhấn mạnh Hội thảo được tổ chức căn cứ theo các Quyết định của Giám đốc Học viện về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo góp ý giáo trình, tài liệu các học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia. Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn được lắng nghe các ý kiến góp ý của các nhà khoa học vào bản thảo giáo trình, tài liệu 11 học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành thạc sĩ Quản lý công để Tổ biên soạn nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện trước khi xuất bản.

IMG_7369

PGS.TS. Ngô Thành Can – Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Công vụ, công chức

IMG_7377

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Giảng viên cao cấp Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Kỹ năng quản lý, điều hành tổ chức công và giáo trình Kỹ năng quản trị sự thay đổi và rủi ro

IMG_7374

PGS.TS. Bùi Huy Khiên – Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Phân cấp quản lý trong hành chính nhà nước

IMG_7375

TS. Trịnh Thị Thủy – Giảng viên Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Hành chính so sánh

IMG_7400

TS. Đặng Thị Minh – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về xã hội báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Chính sách giáo dục, y tế

IMG_7390

TS. Nguyễn Xuân Thu – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Chính sách kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa

IMG_7403

TS. Nguyễn Thị Vân Hà – Phó trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Chính trị học trong quản lý công

IMG_7406

TS. Lê Thị Hoa – Giảng viên Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Phòng, chống tham nhũng trong quản lý công

IMG_7407

TS. Nguyễn Thị Kim Chung – Giảng viên Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Pháp luật trong quản lý công

IMG_7386

TS. Tạ Thị Hương – Phó trưởng Khoa Quản lý nhà nước về xã hội báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Chính sách an sinh xã hội

Tại Hội thảo, đại diện các nhóm tác giả đã báo cáo tóm tắt quá trình biên soạn 11 giáo trình. Theo đó, 11 giáo trình đã được Tổ biên soạn tuân thủ theo đề cương chi tiết và tiến hành tổ chức các hội thảo góp ý theo đúng quy định. Việc biên soạn 11 giáo trình phục vụ cho chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý công là rất cần thiết, 11 giáo trình được các nhóm tác giả biên soạn khá công phu, nghiêm túc, nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo và đảm bảo khung lý luận, đồng thời trong các giáo trình có đề cập đến cả câu hỏi tình huống, bài tập thực hành để gắn lý luận với thực tiễn Quản lý công trong bối cảnh hiện nay, cách tiếp cận của các nhóm tác giả đáp ứng được cả mặt lý luận và thực tiễn; kết cấu các giáo trình được xây dựng phù hợp, diễn đạt logic và mạch lạc; các tiểu mục cũng như nội dung của mỗi chương trong từng giao trình phù hợp với nội hàm của tên chương với những nội dung dễ hiểu, dễ cập nhật, có tính chọn lọc và định hướng. Các tác giả có giới thiệu các mô hình kinh nghiệm trong khu vực và trên thế giới, tạo tính khách quan, phong phú, có tính cập nhật thực tiễn của các tài liệu, giúp học viên có thể tự nghiên cứu, bổ sung thêm tư liệu và phát huy được năng lực của người học.

IMG_7417

PGS.TS. Hoàng Mai phát biểu tại Hội thảo 

Các đại biểu dự Hội thảo đã tham luận, góp ý nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung 11 giáo trình như: cần bổ sung, chính xác hóa nguồn tài liệu tham khảo; cần sửa các lỗi về kỹ thuật trình bày; không viết tắt quá nhiều trong giáo trình, cần có danh mục các từ viết tắt tại một số giáo trình; một số giáo trình còn đi sâu vào phân tích các quan điểm, chủ trương của Đảng, chưa khái quát được các vấn đề mang tính lý luận của quản lý công; các tác giả cần thống nhất một số khái niệm chung bởi khi so sánh khái niệm của giáo trình này so với giáo trình khác có sự khác biệt dù cùng đề cập đến một vấn đề; một số giáo trình chưa cập nhật các văn bản, quy định mới mà vẫn trích dẫn, phân tích theo các quy định cũ đã hết hiệu lực; một số giáo trình cần nghiên cứu, thống nhất lại các tiêu chí so sánh cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành…Nhìn chung, các đại biểu đều thống nhất về cơ bản, bản thảo 11 giáo trình đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung, hình thức của giáo trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công theo quy định.

IMG_7419

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh tổng kết Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu chuyên sâu và đầy tâm huyết của các nhà khoa học tham dự Hội thảo đối với 11 giáo trình, đây là những đóng góp quan trọng và rất có ý nghĩa để Tổ biên soạn tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nhằm đáp ứng được chất lượng của giáo trình đào tạo sau đại học, hoàn thiện và nghiệm thu theo quy định trong thời gian sớm nhất./.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

IMG_7360

TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

IMG_7382

TS. Phạm Ngọc Huyền – Giảng viên Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội thảo

IMG_7393

TS. Nguyễn Thu Huyền – Giảng viên Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội thảo

IMG_7395

ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

IMG_7397

Đại biểu Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

IMG_7399

ThS. Vũ Hoàng Mạnh Trung – Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại Hội thảo

IMG_7409

TS. Trần Thị Thoa – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo

IMG_7412

TS. Vũ Xuân Thanh – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo

IMG_7415

TS. Bùi Thị Thùy Nhi – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại Hội thảo

IMG_7380

Các đại biểu dự Hội thảo theo hình thức trực tuyến

IMG_7364

Quang cảnh Hội thảo

IMG_7421

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trần Trung

Comments are closed.