Hội thảo khoa học góp ý bản thảo giáo trình, tài liệu học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch được Giám đốc Học viện phê duyệt, sáng ngày 04/11/2020, tại Phòng Truyền thống Học viện, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học góp ý bản thảo giáo trình, tài liệu học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế. Hội thảo được tổ chức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội với 03 Phân viện tại TP.Huế, khu vực Tây Nguyên và tại TP.Hồ Chí Minh. TS. Đỗ Thị Kim Tiên – Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; PGS.TS. Hoàng Mai – Đảng ủy viên, Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học; TS. Lê Toàn Thắng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công; các giảng viên, nhà khoa học của Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công và các Khoa chuyên môn; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; thành viên Tổ biên soạn 08 giáo trình: Kinh tế vi mô cho nhà quản lý, Kinh tế vĩ mô cho nhà quản lý, Quản lý nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường, Phân tích chính sách kinh tế, Quản lý nhà nước về đầu tư, Hội nhập kinh tế quốc tế, Quản lý doanh nghiệp, Thị trường tài chính.

IMG_7241

TS. Đỗ Thị Kim Tiên phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Đỗ Thị Kim Tiên nhấn mạnh Hội thảo được tổ chức căn cứ theo Quyết định số 925/QĐ-HCQG ngày 18/5/2020 của Giám đốc Học viện về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện, dự toán chi tiết năm 2020 Đề án “biên soạn đề cương chi tiết, tài liệu chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia” và Quyết định số 3208/QĐ-HCQG ngày 07/10/2020 của Giám đốc Học viện về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo góp ý giáo trình, tài liệu các học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học cùng trao đổi, thảo luận, góp ý cho các nhóm biên soạn cả về nội dung, hình thức, kết cấu, dung lượng… Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn được lắng nghe các ý kiến góp ý của các nhà khoa học vào bản thảo giáo trình, tài liệu 08 học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành thạc sĩ Quản lý kinh tế để Tổ biên soạn nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện trước khi xuất bản.

IMG_7268

TS. Đặng Xuân Hoan báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Quản lý nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường

IMG_7257

TS. Hoàng Ngọc Âu báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Phân tích chính sách kinh tế

IMG_7250

TS. Bùi Thị Thùy Nhi báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Kinh tế vi mô cho nhà quản lý và giáo trình Kinh tế vĩ mô cho nhà quản lý

IMG_7258

TS. Lê Toàn Thắng báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Quản lý nhà nước về đầu tư

IMG_7253

TS. Nguyễn Thị Tình báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Hội nhập kinh tế quốc tế

IMG_7262

TS. Dìu Đức Hà báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Quản lý doanh nghiệpIMG_7265

TS. Phạm Thu Thủy báo cáo quá trình biên soạn giáo trình Thị trường tài chính

Tại Hội thảo, đại diện các nhóm tác giả đã báo cáo tóm tắt quá trình biên soạn 08 giáo trình. Theo đó, 08 giáo trình đã được Tổ biên soạn tuân thủ theo đề cương chi tiết và tiến hành tổ chức các hội thảo góp ý theo đúng quy định. Mục đích và yêu cầu của 08 giáo trình phù hợp và sát với đối tượng cao học Quản lý kinh tế; các nội dung của giáo trình được triển khai đúng với mục tiêu đã được đặt ra, một số giáo trình lần đầu tiên được nghiên cứu, biên soạn rất công phu phục vụ cho chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế ở nước ta. Nội dung giữa các học phần có sự gắn kết với nhau về mặt khoa học, chặt chẽ và logic; chương trình khung đào tạo cũng rất hợp lý trong sự phân bố về thứ tự cũng như thời lượng giữa các học phần. Nội dung các học phần rất đa dạng, lượng kiến thức khá phong phú cả về phần lý thuyết và thực tiễn; giữa các học phần có mối liên hệ khá sâu sắc với nhau về mặt khoa học. Hệ thống các sơ đồ, bảng biểu được trích nguồn rõ ràng, có in màu rất đẹp v.v…

IMG_7279

PGS.TS. Bùi Huy Khiên – Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo

IMG_7288

PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng – Giảng viên cao cấp Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội thảo

IMG_7291

TS. Hoàng Sỹ Kim – Giảng viên cao cấp Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu dự Hội thảo đã tham luận, góp ý nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung 08 giáo trình như: một số giáo trình cần bổ sung thêm lời nói đầu, mục lục để dễ tiếp cận nội dung của giáo trình hơn; nên chuyển phần bài tập tình huống thành bài tập ở một số chương; cần bổ sung, chính xác hóa dẫn nguồn tài liệu tham khảo; cần nghiên cứu lại cách diễn đạt một số khái niệm để đảm bảo tính logic, chính xác; nghiên cứu chỉnh sửa lại tên một số mục cho phù hợp; bổ sung thêm câu hỏi ôn tập ở mỗi chương; cần cân đối lại dung lượng của mỗi chương trong giáo trình cho cân đối; các giáo trình vẫn còn một số lỗi kỹ thuật về trình bày… Nhìn chung, các đại biểu đều thống nhất về cơ bản và đánh giá cao sự nỗ lực của các nhóm tác giả trong quá trình nghiên cứu, biên soạn các giáo trình, trong đó có một số giáo trình lần đầu tiên được biên soạn, bản thảo 08 giáo trình đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung, hình thức của giáo trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế theo quy định của Học viện.

IMG_7298

TS. Đỗ Thị Kim Tiên tổng kết Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Đỗ Thị Kim Tiên trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu chân thành, cởi mở và đầy tâm huyết của các nhà khoa học tham dự Hội thảo đối với 08 giáo trình, coi đây là những đóng góp quan trọng và rất có ý nghĩa để Tổ biên soạn tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nhằm đáp ứng được chất lượng của giáo trình, hoàn thiện và đưa vào giảng dạy trong thời gian sớm nhất./.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

IMG_7239

TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

IMG_7243

Các đại biểu tham dự Hội thảo

IMG_7270

TS. Phùng Thị Phong Lan – Giảng viên Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo

IMG_7272

TS. Bùi Thị Ngọc Mai – Giảng viên Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo

IMG_7275

TS. Nguyễn Đức Thắng – Giảng viên Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo

IMG_7276

TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính phát biểu tại Hội thảo

IMG_7284

TS. Nguyễn Thị Hường – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính phát biểu tại Hội thảo

IMG_7282

ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

IMG_7286

TS. Nguyễn Viết Định – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo

IMG_7293

TS. Trần Thị Thoa – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo

IMG_7295

TS. Phạm Thị Hồng Thắm – Giảng viên Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội thảo

Trần Trung

Comments are closed.