Hội thảo khoa học góp ý bản thảo giáo trình, tài liệu học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch được Giám đốc Học viện phê duyệt, sáng ngày 29/10/2020, tại Phòng Truyền thống Học viện, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học góp ý bản thảo giáo trình, tài liệu học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Hội thảo được tổ chức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội với 03 Phân viện tại TP.Huế, khu vực Tây Nguyên và tại TP.Hồ Chí Minh. TS. Đỗ Thị Kim Tiên – Phó trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có TS. Lê Toàn Thắng – Phó trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công; các giảng viên, nhà khoa học của Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; thành viên Tổ biên soạn giáo trình Chính sách tài chính quốc gia và giáo trình Ngân hàng nhà nước và Chính sách tiền tệ.

IMG_6982

TS. Đỗ Thị Kim Tiên phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Đỗ Thị Kim Tiên nhấn mạnh Hội thảo được tổ chức căn cứ theo Quyết định số 925/QĐ-HCQG ngày 18/5/2020 của Giám đốc Học viện về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện, dự toán chi tiết năm 2020 Đề án “biên soạn đề cương chi tiết, tài liệu chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia” và Quyết định số 3208/QĐ-HCQG ngày 07/10/2020 của Giám đốc Học viện về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo góp ý giáo trình, tài liệu các học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia. Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn được lắng nghe các ý kiến góp ý của các nhà khoa học vào bản thảo giáo trình, tài liệu 02 học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng để Tổ biên soạn nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện trước khi xuất bản.

IMG_6998TS. Nguyễn Xuân Thu báo cáo quá trình biên soạn giáo trình IMG_7001

TS. Hoàng Ngọc Âu báo cáo quá trình biên soạn giáo trình

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Xuân Thu thay mặt Tổ biên soạn giáo trình Ngân hàng nhà nước và Chính sách tiền tệ và TS. Hoàng Ngọc Âu thay mặt Tổ biên soạn giáo trình Chính sách tài chính quốc gia đã báo cáo tóm tắt quá trình biên soạn 02 giáo trình. Theo đó, 02 giáo trình đã được Tổ biên soạn tuân thủ theo đề cương chi tiết và tiến hành tổ chức các hội thảo góp ý theo đúng quy định. Mục đích và yêu cầu của 02 giáo trình phù hợp và sát với đối tượng cao học Tài chính – Ngân hàng; các nội dung của giáo trình được triển khai đúng với mục tiêu đã được đặt ra, trong đó có các nội dung về, kiến thức, kỹ năng và thái độ; các mục với nội hàm có kết cấu logic; các mục và tiểu mục cũng như nội dung của mỗi chương có kết cấu chặt chẽ, mạc lạc, phù hợp với nội hàm tên của chương với những nội dung dễ hiểu, dễ cập nhật, có tính chọn lọc và định hướng. Các nội dung đặt ra có tính khoa học với nhiều ví dụ minh họa, bảng biểu, với các công thức được trình bày rõ ràng, khái niệm được diễn giải chi tiết, gắn với những vấn đề nghiên cứu ứng dụng một cách cụ thể và chi tiết giúp học viên có thể tự nghiên cứu, bổ sung thêm tư liệu và phát huy được năng lực của người học. Việc triển khai những nội dung các chương đã bám sát theo yêu cầu đặt ra của chương trình. Các tác giả có giới thiệu các mô hình kinh nghiệm trong khu vực và thế giới, tạo tính khách quan, phong phú, có tính cập nhật thực tiễn của tài liệu.

IMG_7014

PGS.TS. Bùi Huy Khiên – Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo IMG_7028

PGS.TS. Trần Văn Giao – Giảng viên cao cấp Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu dự Hội thảo đã tham luận, góp ý nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung 02 giáo trình như: số lượng kiến thức cung cấp tới học viên hơi nặng so với thời lượng quy định của học phần (02 tín chỉ); kiến nghị chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật về trình bày; kiến nghị kết cấu lại một số nội dung cho phù hợp và đảm bảo tính logic; bổ sung thêm câu hỏi ôn tập và tài liệu tham khảo ở mỗi chương; chú giải rõ một số từ viết tắt; bổ sung trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo; Tổ soạn thảo và Ban Tổ chức Hội thảo cần tham khảo nên ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học tại một số cơ sở đào tạo có truyền thống và thế mạnh của chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng…Nhìn chung, các đại biểu đều thống nhất về cơ bản, bản thảo 02 giáo trình đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung, hình thức của giáo trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng theo quy định của Học viện và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IMG_7039

TS. Đỗ Thị Kim Tiên tổng kết Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Đỗ Thị Kim Tiên trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu chân thành, cởi mở và đầy tâm huyết của các nhà khoa học tham dự Hội thảo đối với 02 giáo trình, coi đây là những đóng góp quan trọng và rất có ý nghĩa để Tổ biên soạn tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nhằm đáp ứng được chất lượng của giáo trình, hoàn thiện và đưa vào giảng dạy trong thời gian sớm nhất./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

IMG_6974

TS. Nguyễn Minh Sản – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểuIMG_6981IMG_7007

Các đại biểu tham dự Hội thảo IMG_7004

TS. Đàm Bích Hiên – Giảng viên Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội thảo IMG_7009

TS. Lê Văn Hòa – Giảng viên Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo IMG_7018

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội thảo IMG_7020

TS. Nguyễn Thị Tình – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại Hội thảo IMG_7023

TS. Dìu Đức Hà – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại Hội thảo IMG_7025

TS. Mai Đình Lâm – Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo IMG_7033

ThS. Vũ Hoàng Mạnh Trung – Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại Hội thảoIMG_7034

Đại biểu Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại Hội thảoIMG_7043

TS. Phùng Văn Hiền – Phó trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội thảo 

Trần Trung

Comments are closed.